Studia II stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Już od 530 zł miesięcznie!

Wybrane przedmioty

Przedmioty kształcenia podstawowego:

 • Projektowanie i zarządzanie bezpieczeństem;
 • Bezpieczeństwo informacyjne;
 • Gotowość obronna państwa;
 • Podstawy strategii i bezpieczeństwa;
 • Edukacja obronna;
 • Obrona terytorialna.

 

 

Przedmioty kształcenia specjalnościowego - specjalność Zarządzanie logistyką w systemie bezpieczeństwa państwa:

 • Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych;
 • Gry decyzyjne;
 • Logistyka na rynkach globalnych;
 • Logistyka w systemie bezpieczeństwa państwa.

 

Przedmioty kształcenia specjalnościowego - specjalność Bezpieczeństwo państwa:

 • System bezpieczeństwa narodowego;
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych;
 • Współpraca cywilno-wojskowa;
 • Negocjacje w bezpieczeństwie;
 • Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa.

 

Przedmioty kształcenia specjalnościowego - specjalność Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni:

 • Prawne podstawy cyberbezpieczeństwa;
 • Zagrożenia w cyberprzestrzeni;
 •  Podstawy szyfrowania i kryptografii;
 • Zarządzanie humanistyczne w cyberbezpieczeństwie;
 • Podstawy systemów IT.