Studia II stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Już od 530 zł miesięcznie!

Wybrane przedmioty

 

 • Metodologia badań bezpieczeństwa
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
 • Prawo konfliktów zbrojnych
 • Polityki i koncepcje bezpieczeństwa państw europejskich
 • Administracja w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa
 • Instytucje i proces decyzyjny w UE
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • Służby specjalne
 • Podstawy dyplomacji, protokół dyplomatyczny
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
 • Bezpieczeństwo informacyjne
 • Bezpieczeństwo danych osobowych
 • Bezpieczeństwo i prawa człowieka
 • Stany nadzwyczajne w państwie
 • Instytucje bezpieczeństwa państwa
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Bezpieczeństwo przemysłowe
 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa