Studia II stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Już od 410 zł miesięcznie!

Wybrane przedmioty

Przedmioty kształcenia podstawowego:

 • Socjologia bezpieczeństwa
 • Psychologia zagrożeń
 • Historia wojskowości i bezpieczeństwa
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
 • Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu kryzysowym
 • Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo w globalizacji
 • Zagadnienia bezpieczeństwa w prawie międzynarodowym
 • Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych

 

Przedmioty na specjalności: BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA:

 • System ochrony osób i mienia w RP
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Koncepcje bezpieczeństwa narodowego w UE
 • Mniejszości narodowe i etniczne a bezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
 • Zagrożenia cywilizacyjne
 • Antyterroryzm w systemie bezpieczeństwa RP
 • Siły zbrojne, policja, PSP w zwalczaniu zagrożeń i wyzwań

 

Przedmioty na specjalności: BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I ZARZĄDZANIE W STANACH NADZWYCZAJNYCH:

 • System zarządzania kryzysowego RP
 • Działania psychologiczne w sytuacjach kryzysowych
 • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
 • Siły zbrojne w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym
 • Przywództwo w sytuacjach kryzysowych
 • Ochrona ludności. Podstawy planowania cywilnego
 • Prawne podstawy funkcjonowania państwa w stanach nadzwyczajnych

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.