Studia II stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Już od 530 zł miesięcznie!

Studia drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe to odpowiedź na złożoność sytuacji politycznej we współczesnym świecie i potrzeby kompetentnych, pożądanych na rynku pracy specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Od lat jest to kierunek cieszący się niesłabnącą popularnością. Studia pozwalają na rozpoznanie wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa z różnych perspektyw.

 

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i praktycznego przygotowania do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji. Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się podjęciem pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji państwowej i samorządowej.

 

Wybierając studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe poszerzysz zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów, bezpieczeństwem międzynarodowym, terroryzmem oraz zarządzaniem kryzysowym oraz bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.

Specjalności

 • Zarządzanie logistyką w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Wykładowcy

 • dr hab. Edmund Szweda, prof. SAN >>
 • dr hab. Marek Kucharski, prof. SAN >>
 • dr hab. Bogdan Panek, prof. SAN >>
 • dr hab. inż. Jerzy Zawisza, prof. SAN >>
 • dr Roman Stawicki >>
 • dr Agnieszka Stępień
 • dr inż. Krzysztof Meszyński >>
 • gen. bryg. rez. Paweł Pruszyński

Zajęcia także prowadzić będą nauczyciele akademiccy reprezentujący podmioty prawne, które na co dzień w pracy zajmują się kształtowaniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Dlaczego warto studiować Bezpieczeństwo narodowe

 Studia pozwalają na rozpoznanie wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa z różnych perspektyw. Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy w zakresie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego, w ramach specjalności studenci koncentrują się na wybranym aspekcie bezpieczeństwa, kierując się zainteresowaniami, predyspozycjami oraz planami rozwoju swojej kariery zawodowej. Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe dysponują wiedzą z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego i międzynarodowego, posiadają umiejętność przewidywania i analizowania zagrożeń lokalnych, krajowych i międzynarodowych, potrafią zorganizować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi.

 

 • Wiedza i umiejętności

Kierunek kształci absolwentów w segmencie rynku pracy, na którym istnieje zapotrzebowanie na wykształconych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony ludności i reagowania na wszelkiego rodzaju zagrożenia i sytuacje kryzysowe. Rynek pracy wciąż potrzebuje fachowców którzy potrafią walczyć z wciąż rosnącą ilością potencjalnych zagrożeń mających źródło w incydentach terrorystycznych, aktywizacji różnych grup i środowisk niebezpiecznych dla porządku i ładu publicznego, w gwałtownym postępie technologicznym oraz coraz częstszymi zagrożeniami ze strony środowiska naturalnego.

 

 • Nowoczesne standardy

Program studiów realizowanych na kierunku Bezpieczeństwo narodowe skonstruowany jest według nowoczesnych standardów stwarzających możliwość zdobycia praktycznych umiejętności wykraczających poza tradycyjne granice dotychczasowego rozumienia bezpieczeństwa. Program obejmuje wiedzę o charakterze społeczno-politycznym, administracyjnym, prakseologicznym, menedżerskim i prawniczym. Wśród wykładowców znajdują się nie tylko teoretycy, ale również osoby zawodowo związane z pracą służb mundurowych, przeciwdziałaniem przestępczości, prawnicy, eksperci ds. bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu międzynarodowego.

 

 • Współpraca z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym

Instytut Bezpieczeństwa prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym, a tworzenie programów studiów wspomagane jest wiedzą ekspercką interesariuszy zewnętrznych (przedstawiciele uczelni i instytucji rządowych z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz instytucji prowadzących współpracę międzynarodową – ISM EuroCenter SA).