Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe to odpowiedź na złożoność sytuacji politycznej we współczesnym świecie i potrzeby kompetentnych, pożądanych na rynku pracy specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Od lat jest to kierunek cieszący się niesłabnącą popularnością. Studia pozwalają na rozpoznanie wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa z różnych perspektyw.

 

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i praktycznego przygotowania do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji. Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się podjęciem pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji państwowej i samorządowej.

 

Wybierając studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe poszerzysz zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów, bezpieczeństwem międzynarodowym, terroryzmem oraz zarządzaniem kryzysowym oraz bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.

Specjalności

 • Cyberbezpieczeństwo

Specjalność Cyberbezpieczeństwo wychodzi naprzeciw potrzebom pogłębionej eksploracji zróżnicowanych i wieloaspektowych, a przy tym silnie skorelowanych wymiarów występowania nowoczesnych zagrożeń – w dobie ery informacyjnej, cybernetycznej i kosmicznej. Propozycja obejmuje zatem szeroki, interdyscyplinarny obszar studiów nad dziedziną ochrony zasobów informacji, bezpieczeństwa infrastruktury danych i ich materialnych składników, a także działań operacyjnych, środków wywierania wpływu i walki informacyjnej oraz ogólnie pojętej struktury zależności między domenami bezpieczeństwa i komunikacji globalnej. Tak sporządzony program ma umożliwić uchwycenie pełnego zakresu najnowszych, coraz bardziej dynamicznie przebiegających zmian w przestrzeni przeciwdziałania zagrożeniom.

Proponowany zakres przedmiotów stanowi odzwierciedlenie rozległej i wieloaspektowej kompozycji zjawisk wpływających na kształt cyberbezpieczeństwa. Ich zróżnicowany charakter jest ukierunkowany na przygotowanie studentów i absolwentów do pełnienia funkcji specjalistów i konsultantów ochrony danych, bezpieczeństwa informacyjnego, komunikowania masowego, a także zarządzania i analizy ryzyka w organizacji oraz audytowania systemów ochrony danych i dostępu do wiedzy. To także możliwość rozpoczęcia ścieżki kariery w obszarze doradztwa korporacyjnego lub administracji publicznej na stanowiskach odpowiedzialnych za nadzór nad przechowywaniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji.

 

Dlaczego warto?

 • Program studiów pozwala na holistyczne ujęcie problematyki bezpieczeństwa narodowego, traktując cyberbezpieczeństwo jako jeden z zasadniczych jego aspektów, ale osadzonych w szerszym obrazie bezpieczeństwa państwa
 • Prowadzone przedmioty korelują ze sobą, pokazując rolę cyber nie tylko w wyizolowanym obszarze, ale także osadzając go w tradycyjnych kontekstach prowadzenia konfliktów (np. wykorzystanie roli cyber na konwencjonalnym polu walki)
 • Absolwenci tego kierunku będą atrakcyjnym nabytkiem na rynku pracy dla różnych podmiotów zajmujących się szeroko pojętym cyberbezpieczeństwem

 

Kadra dydaktyczna jest zasilona przez praktyków posiadających praktyczną wiedzę i rozumienie zjawiska cyberbezpieczeństwa.

Dlaczego warto?

 • Zajęcia są prowadzone przez grono specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz praktyków pracujących w Wojsku, Policji, służbach specjalnych, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej oraz administracji publicznej i podmiotach gospodarczych zajmujących się bezpieczeństwem.
 • Studia zapewniają wykształcenie w jednym z najbardziej pożądanych kierunków na rynku pracy. Tematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest bowiem niezbędna dla prawidłowego działania organów państwowych, prywatnych korporacji oraz organizacji międzynarodowych.
 • Bezpieczeństwo narodowe to niezwykle wszechstronny kierunek. Polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: ochrony informacji niejawnych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych.
 • Kwalifikacje zawodowe poszerzysz o umiejętności miękkie, np. komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, negocjacje, metody radzenia sobie ze stresem.
 • W ramach programu ERASMUS+, możliwie jest odbycie semestru lub roku studiów w jednym z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą.

Wykładowcy-praktycy

 • dr hab. Edmund Szweda, prof. SAN >>
 • dr Anna Zygo