Studia II stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Już od 530 zł miesięcznie!

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe mogą podjąć zatrudnienie m.in. w:

 

 • Policji,
 • Siłach Zbrojnych,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • Straży Granicznej,
 • Służbie Więziennej,
 • Straży Miejskiej,
 • Służbach i inspekcjach,
 • administracji rządowej, np. Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Centra Powiadamiania Ratunkowego,
 • administracji samorządowej (gmina, powiat, województwo),
 • podmiotach o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym etc.,
 • podmiotach świadczących usługi cyfrowe lub realizujące zamówienia państwowe, z którymi związany jest dostęp do informacji prawnie chronionej,
 • komórkach ds. bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich,
 • podmiotach gospodarczych np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, specjaliści ds. bezpieczeństwa,
 • organizacjach pozarządowych,
 • ośrodkach doradczych.

Kontynuacja nauki

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci mogą kontynuować naukę na:

 • studiach podyplomowych
 • licznych kursach doskonalących.