Studia II stopnia

Administracja i zarządzanie publiczne*

Już od 480 zł miesięcznie!

Wybrane zagadnienia w ramach modułu profilowego

 • Budżety i plany finansowe jednostek sektora finansów publicznych
 • Kontrola zarządcza w zamówieniach publicznych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Marketing terytorialny
 • Kultura organizacyjna w administracji publicznej
 • Zarządzanie kapitałem społecznym w administracji
 • Zarządzanie zasobami informacyjnymi w administracji publicznej
 • Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych
 • Metody i narzędzia komunikacji społecznej w realizacji zadań publicznych
 • Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
 • Jednostka skarbu państwa w obrocie gospodarczym
 • Rola administracji publicznej w zarządzaniu środowiskiem

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.