Studia II stopnia

Administracja i zarządzanie publiczne*

Już od 550 zł miesięcznie!

Zarządzanie i administracja publiczna to specjalność dzięki której zdobędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do pracy w strukturach organizacyjnych administracji rządowej, samorządowej, różnego rodzaju agendach publicznych (funduszach i agencjach), w instytucjach Unii Europejskiej i organizacjach międzynarodowych, a także w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, współpracujących z administracją publiczną. 

 

Specjalność adresowana jest przede wszystkim, ale nie wyłącznie, do absolwentów takich kierunków studiów jak Administracja, Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie.

Dlaczego warto?

 • Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów, stosowania ich w praktyce dla rozstrzygania problemów i podejmowania decyzji administracyjnych
 • Student poznaje nowe programy informatyczne wspierające działania administracji
 • Student zna i potrafi zastosować w praktyce koncepcje zarządzania potencjałem ludziom w organizacji publicznej
 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych
 • Wykładowcami na profilu „Administracja i zarządzanie publiczne” są naukowcy, którzy posiadają również bogate doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania oraz orzekania w organach administracji publicznej
 • Studenci mają możliwość współorganizować międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, a także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki
 • Profil „Administracja i zarządzanie publiczne” to dziedzina interdyscyplinarna, ponieważ kształtuje umiejętności tak z zakresu zarządzania organizacja, jak i pogłębia wiedze prawną z zakresu prawa publicznego
 • Możliwość połączenia profilu specjalnościowego „Administracja i zarządzanie publiczne” ze studiami amerykańskimi Master of Science in Communication z Clark University i uzyskanie 2 dyplomów w 2 lata

Wykładowcy-praktycy

Wykładowcy z jakimi będziesz się spotykać mają dużą praktykę dydaktyczną i zawodową, najczęściej łączą pracę naukowo-dydaktyczną z zawodową aktywnością w administracji publicznej na stanowiskach kierowniczych lub eksperckich.

 

 Na specjalności Administracja i zarządzanie publiczne wykładają m.in.:

 • prof. zw. dr hab. Janusz Symonides  >>
 • prof. dr hab. Urszula Żuławska >>
 • dr hab. Bogumił Szmulik, prof. SAN  >>
 • dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN >>
 • dr Maciej Dębski >>
 • dr Sławomir Peszkowski  >>
 • dr Elżbieta Jarzęcka-Siwik  >>