Studia II stopnia

Zarządzanie w administracji publicznej*

Już od 530 zł miesięcznie!

Zarządzanie w administracji publicznej to specjalność dzięki której zdobędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do pracy w strukturach organizacyjnych administracji rządowej, samorządowej, różnego rodzaju agendach publicznych (funduszach i agencjach), w instytucjach Unii Europejskiej i organizacjach międzynarodowych, a także w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, współpracujących z&bbsp;administracją publiczną. 

 

Specjalność adresowana jest przede wszystkim, ale nie wyłącznie, do absolwentów takich kierunków studiów jak Administracja, Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie.

Dlaczego warto wybrać specjalność Zarządzanie w administracji publicznej?

 • Wiedza merytoryczna
  Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych wykładowców poszerzysz i pogłębisz swoją dotychczasową wiedzę z obszarów administracji i zarządzania. Studenci specjalności Zarządzanie w administracji publicznej, obok przedmiotów kierunkowych z zakresu zarządzania, mają również zajęcia z przedmiotów o charakterze prawnym, ekonomicznym i społecznym. Program studiów oraz metody nauczania zostały opracowane zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia.


 • Wiedza praktyczna
  Wykłady z doświadczonymi praktykami rynku umożliwią doskonalenie praktycznych umiejętności tworzenia projektów polityk publicznych i strategii działania organów państwa, przygotowywania projektów aktów prawnych i oceny skutków regulacji, interpretowania przepisów prawnych, redagowania dokumentów najczęściej występujących w praktyce administracji oraz stosowania przepisów procedury administracyjnej.

 • Kwalifikacje zawodowe
  Zdobędziesz kwalifikacje zawodowe, przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i managerskich w administracji publicznej. Naszym celem jest przygotowanie kadry kierowniczej do profesjonalnego zarządzania jednostkami administracji publicznej, przekazanie niezbędnych umiejętności i wiedzy, które pozwolą na pełnienie służby na wysokich stanowiskach zarządzających i efektywne zarządzanie jednostką samorządową, lub inną jednostką administracji państwowej.


 • Perspektywy po studiach
  Absolwenci specjalności Zarządzanie w administracji publicznej umiejętnie łączą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu zarządzania z wiedzą z zakresu procedur oraz przepisów prawnych obowiązujących w administracji samorządowej. Decydując się na tę specjalność, wybierasz program, który przygotowuje Cię do pełnienia funkcji kierowniczych w administracji szczebla lokalnego bądź nawet centralnego – umiejętności i wiedzę, które zdobędziesz na studiach, możesz jednak równie dobrze wykorzystać w przedsiębiorstwach.


 • Twoja praca dyplomowa ukierunkowana na wybrany aspekt funkcjonowania administracji, pozwoli Ci podsumować uzyskaną wiedzę i nabyć dodatkowe doświadczenie podczas badań empirycznych, a często także możliwości przyszłego zatrudnienia.

Wykładowcy

Wykładowcy z jakimi będziesz się spotykać mają dużą praktykę dydaktyczną i zawodową, najczęściej łączą pracę naukowo-dydaktyczną z zawodową aktywnością w administracji publicznej na stanowiskach kierowniczych lub eksperckich.

 

 Na specjalności Zarządzanie w administracji publicznej wykładają m.in.:

 • prof. zw. dr hab. Janusz Symonides  >>
 • prof. dr hab. Urszula Żuławska >>
 • dr hab. Bogumił Szmulik, prof. SAN  >>
 • dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN >>
 • dr Maciej Dębski >>
 • dr Sławomir Peszkowski  >>
 • dr Elżbieta Jarzęcka-Siwik  >>