Studia II stopnia

Zarządzanie w administracji publicznej*

Już od 530 zł miesięcznie!

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów:  studia II stopnia
Limit miejsc na studiach stacjonarnych:  20
Limit miejsc na studiach niestacjonarnych:  40
Uzyskany dyplom: magister Zarządzania, specjalność Zarządzanie w administracji publicznej
Opiekun merytoryczny kierunku:

dr Magdalena Karolak-Michalska
email: mkarolak@san.edu.pl

 

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Wymagane dokumenty

  • Formularz rekrutacyjny - wypełniony i podpisany,
  • kserokopia dyplomu licencjackiego lub inżynierskiego (oryginał do wglądu),
  • kserokopia suplementu (oryginał do wglądu) - nie dotyczy absolwentów SAN,
  • fotografia (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • dowód wpłaty wpisowego, opłaty rejestracyjnej i za legitymację,
  • umowę o świadczeniu usług edukacyjnych wraz z załącznikiem.