Studia II stopnia

Zarządzanie w administracji publicznej*

Już od 530 zł miesięcznie!

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Zarządzanie ze specjalnością Zarządzanie w administracji publicznej są doskonale przygotowani do podjęcia pracy:

 

  • w urzędach administracji rządowej: centralnej i terenowej,
  • w urzędach administracji samorządowej,
  • w urzędach innych organów państwa,
  • w administracji samorządu zawodowego,
  • w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania publiczne,
  • u przedsiębiorców podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej,
  • w podmiotach korzystających z funduszy publicznych,
  • w podmiotach ubiegających się o zamówienia publiczne.

 

Absolwenci posiadają kompetencje do wykonywania zawodu urzędnika (specjalisty) i menadżera w administracji publicznej.

Kontynuacja nauki

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych i kursów dla absolwentów specjalności Administracja.