Studia II stopnia

Administracja i zarządzanie publiczne*

Już od 480 zł miesięcznie!

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Nowoczesna i kompetentna kadra administracji publicznej w istotnym stopniu przyczynia się do zaufania obywateli do państwa i reprezentujących państwo organów. Sektor publiczny potrzebuje dziś  wykształconych i skutecznych menedżerów, wyczulonych jednocześnie na potrzeby społeczne i reagujących na zmieniającą się rzeczywistość społeczną.

Program kształcenia w ramach specjalności Administracja i zarządzanie publiczne obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

 

Specjalność adresowana jest przede wszystkim, ale nie wyłącznie, do absolwentów takich kierunków studiów jak Administracja, Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie.

Dlaczego warto?

 • Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów, stosowania ich w praktyce dla rozstrzygania problemów i podejmowania decyzji administracyjnych.
 • Student poznaje nowe programy informatyczne wspierające działania administracji.
 • Student zna i potrafi zastosować w praktyce koncepcje zarządzania potencjałem ludziom w organizacji publicznej.
 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych.
 • Wykładowcami na profilu Administracja i zarządzanie publiczne są naukowcy, którzy posiadają również bogate doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania oraz orzekania w organach administracji publicznej.
 • Studenci mają możliwość współorganizować międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, a także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki.
 • Profil Administracja i zarządzanie publiczne to dziedzina interdyscyplinarna, ponieważ kształtuje umiejętności tak z zakresu zarządzania organizacja, jak i pogłębia wiedze prawną z zakresu prawa publicznego.

Wykładowcy-praktycy

 

 

dr Renata Runiewicz

Adiunkt w Społecznej Akademii Nauk (SAN) w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki. Koordynator kierunku Zarządzanie studia magisterskie w SAN. Pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Specjalistka z zakresu państw bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), bezpieczeństwa narodowego, zarządzania, polityki oświatowej, praw i wolności człowieka i obywatela.

 

Wykładowcy z jakimi będziesz się spotykać mają dużą praktykę dydaktyczną i zawodową, najczęściej łączą pracę naukowo-dydaktyczną z zawodową aktywnością w administracji publicznej na stanowiskach kierowniczych lub eksperckich.

 

 Na specjalności Administracja i zarządzanie publiczne wykładają m.in.:

 • dr hab. Bogumił Szmulik, prof. SAN  >>
 • dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN >>
 • dr Maciej Dębski >>
 • dr Elżbieta Jarzęcka-Siwik  >>