Studia II stopnia

Kierunki

* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie i Filologia lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA.