Studia I stopnia

Zarządzanie

Już od 530 zł miesięcznie!

Kształcenie na kierunku Zarządzanie ma za zadanie przekazanie studentom wiedzy i konkretnych umiejętności umożliwiających biegłą analizę otoczenia przedsiębiorstwa, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, skuteczne zarządzanie projektami i procesami oraz stosowanie marketingowych instrumentów oddziaływania na rynek.

 

Studia te przygotowują do prowadzenia własnej firmy oraz pracy na szczeblach kierowniczych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Wiedza i kompetencje z tego obszaru są podstawą rozwoju profesjonalnego.

 

Starannie skonstruowany program, bazujący na amerykańskich wzorcach nauczania, pozwala wykształcić dobrych menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii, rozwiązywania problemów, przygotowania i prowadzenia badań rynkowych oraz komunikacji wewnątrzorganizacyjnej i zewnętrznej.

 

W latach 2010 i 2016 kierunek Zarządzanie otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Specjalizacje

 • Marketing;
 • Zarządzanie organizacjami;
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość;
 • Bankowość.

 

Dlaczego warto?

 • Teoria i praktyka
  Przywiązujemy duże znaczenie do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. Na ćwiczeniach i zajęciach warsztatowych analizowane są studia rzeczywistych przypadków, programy studiów są konsultowane z przedstawicielami pracodawców i biznesu.

 • Wybitni wykładowcy i praktycy
  Wykładowcami są wybitni naukowcy oraz osoby o dużym doświadczeniu praktycznym. Są to ludzie, którzy odnieśli sukces i którzy chętnie dzielą się zdobytą wiedzą.

 • Praca zespołowa i współpraca
  Ćwiczenia pomagają w doskonaleniu tak przydatnych w życiu zawodowym umiejętności efektywnej pracy i komunikacji w zespołach.

 • Budowanie ścieżki kariery
  Umiejętności i wiedza pozyskane w ramach studiów na Zarządzaniu są uniwersalne, przydatne na różnych stanowiskach, w różnych branżach, daje to możliwość dużego wyboru co do kształtowania przyszłej ścieżki kariery.

 • Networking i konferencje
  Studenci mogą sprawdzić dotychczasowe umiejętności i nabyć nowe doświadczania angażując się w organizację wydarzeń: konferencji naukowych, seminariów, wykładów otwartych i spotkań ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki.

 • Wybrane moduły w języku angielskim
  Wybrane moduły, np. komunikację międzykulturową, zachowania organizacyjne i przywództwo lub zarządzanie zasobami ludzkimi można realizować po angielsku.

Wykładowcy

dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN

Menedżer i praktyk. Specjalista w zakresie zarządzania informacją. Ma ponad 15 lat doświadczenia w zakresie pracy w sektorze komercyjnych instytucji finansowych, w tym ponad 10 lat doświadczenia na stanowiskach zarządczych.

dr Maciej Dębski

Specjalista z zakresu marketingu, z bogatym doświadczeniem w zakresie pełnienia funkcji organizacyjnych i na stanowiskach zarządzających.

dr Antoni Kolek

Specjalista i praktyk posiadający doświadczenie z zakresu koordynacji, zarządzania i prowadzenia projektów restrukturyzacyjnych.

Dr Violetta Wróblewska

Wieloletni praktyk, psycholog, terapeuta, trener rozwoju osobistego. Posiada bogate doświadczenie, w tym w zakresie pracy na stanowiskach menedżerskich w dużych i średnich firmach.

prof. dr hab. Konrad Raczkowski
dr Arkadiusz Derkacz

Menadżer, praktyk, dyrektor w firmie produkcyjnej.

mgr Miron Maicki
prof. dr hab. Jan Solarz
dr Mariusz Wróblewski
dr Magdalena Karolak-Michalska
dr Elżbieta Klamut
prof. dr hab. Wojciech Nasierowski