Studia I stopnia

Zarządzanie

Już od 500 zł miesięcznie!

Studia na kierunku Zarządzanie rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych kierowniczych średniego i wyższego szczebla, doradców i liderów projektów w przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych, instytucjach non profit oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie znajdziesz pracę w:

 • przedsiębiorstwach państwowych oraz prywatnych
 • administracji publicznej
 • instytucjach wsparcia biznesu
 • organizacjach niedochodowych
 • małych i średnich przedsiębiorstwach
 • innowacyjnych start-upach
 • agencjach interaktywnych i reklamowych
 • firmach PR
 • firmach konsultingowych
 • firmach headhunterskich
 • departamentach planowania i rozwoju strategicznego
 • biurach marketingu
 • agencjach PR i marketingowych
 • działach sprzedaży i logistyki

Studia na kierunku zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk pozwolą Ci także na przetestowanie własnych pomysłów biznesowych, a dzięki kontaktowi z otwartymi umysłami wykładowców i innych studentów zyskasz realne wsparcie w prowadzeniu własnej firmy.

 

 

Absolwenci kierunku Zarządzanie mają także możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie lub elitarnych, interdyscyplinarnych studiach polsko-amerykańskich, realizowanych we współpracy z Clark University z USA: Zarządzanie Master of Science in Communication.