Studia I stopnia

Zarządzanie

Już od 380 zł miesięcznie!

Studia na kierunku Zarządzanie rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych średniego i wyższego szczebla, doradców i liderów projektów w przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych, instytucjach non profit oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie znajdziesz pracę w:

  

Ponadto Absolwenci moga pracować w:

  • instytucjach wsparcia biznesu
  • organizacjach niedochodowych
  • agencjach interaktywnych i reklamowych
  • firmach PR

 

 

 

  • firmach konsultingowych
  • firmach headhunterskich
  • biurach marketingu
  • działach sprzedaży i logistyki

Studia na kierunku zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk pozwolą Ci także na przetestowanie własnych pomysłów biznesowych, a dzięki kontaktowi z otwartymi umysłami wykładowców i innych studentów zyskasz realne wsparcie w prowadzeniu własnej firmy.

 

Absolwenci kierunku Zarządzanie mają także możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie