Studia I stopnia

Zarządzanie

Już od 530 zł miesięcznie!

Studia na kierunku Zarządzanie rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych kierowniczych średniego i wyższego szczebla, doradców i liderów projektów w przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych, instytucjach non profit oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie znajdziesz pracę w:

 • przedsiębiorstwach państwowych oraz prywatnych,
 • administracji publicznej,
 • instytucjach wsparcia biznesu,
 • organizacjach niedochodowych,
 • małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • innowacyjnych start-upach,
 • agencjach interaktywnych i reklamowych,
 • firmach PR,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach headhunterskich,
 • departamentach planowania i rozwoju strategicznego,
 • biurach marketingu,
 • agencjach PR i marketingowych,
 • działach sprzedaży i logistyki.

Kontynuowanie nauki

 

Absolwenci kierunku Zarządzanie mają także możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na:

 • kierunku Zarządzanie,
 • elitarnych, interdyscyplinarnych studiach polsko-amerykańskich, realizowanych we współpracy z Clark University z USA: Zarządzanie Master of Science in Professional Communication.

Po uzyskaniu tytułu magistra istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach III stopnia w dziedzinie nauk ekonomicznych na kierunku Zarządzanie.