Studia I stopnia

Zarządzanie w praktyce

Podczas 3-letniej nauki Student Zarządzania będzie uczestniczyć w zajęciach teoretycznych ogólnych i specjalistycznych, kursach specjalistycznych, warsztatach oraz innych zajęciach. Głównym założeniem części praktycznej jest dostosowanie zajęć do aktualnych, bieżących wydarzeń i sytuacji w branży.

 

I ROK (semestr I, II)

 1. Kurs podstaw zarządzania - zajęcia teoretyczne ogólne
 2. Kurs specjalistyczny I - praca zawodowa
 3. Konsultacje zawodowe i rynkowe

 

II ROK (semestr III, IV)

 1. Kurs zarządzania I - zajęcia teoretyczne specjalistyczne
 2. Kurs specjalistyczny II - praca zawodowa
 3. Warsztaty z praktykami I - we współpracy z OFPP
 4. Praktyki specjalistyczne I - praktyki zawodowe

 

III ROK (semestr V, VI)

 1. Kurs zarządzania II - zajęcia teoretyczne specjalistyczne
 2. Kurs specjalistyczny III - praca zawodowa
 3. Warsztaty z praktykami II - we współpracy z OFPP
 4. Praktyki specjalistyczne II - praktyki zawodowe
 5. Indywidualne doradztwo zawodowe
 6. Targi Pracy i Praktyk Studenckich