Studia I stopnia

Zarządzanie w praktyce

Zarządzanie w praktyce to specjalność skierowana dla osób, które od studiów oczekują możliwości nabywania wiedzy teoretycznej, ale także praktycznego przygotowania do zawodu. Studenci I-wszego stopnia Zarządzania w trybie stacjonarnym wybierający ten profil będą mogli połączyć zajęcia z pracą zawodową. Gwarantuje to jednoczesne zdobywanie innowacyjnej wiedzy z dziedziny zarządzania, ale także pozyskanie praktycznego zdobywania umiejętności i doświadczenia zawodowego w dziedzinie zarządzanie organizacjami.

Tok studiów już od pierwszego semestru dostosowany jest założeń specjalności. Zajęcia przede wszystkim odbywać będą się w formule trzymodułowej.

 

Moduł I - to akademickie kursy teoretyczne prowadzone 2 lub 3 razy w tygodniu w murach Społecznej Akademii Nauk. W ramach tego modułu znajdą się najważniejsze zagadnienia programowe w obszarach m.in. podstaw zarządzania, przedsiębiorczości, zarządzania procesami, ekonomii, finansów czy prawa gospodarczego. Moduł ten ma na celu przekazanie Studentom współczesnej wiedzy, która umożliwi efektywną i skuteczną pracę zawodową. Zajęcia teoretyczne będą prowadzone przez wykładowców z dużym doświadczeniem zawodowym i praktycznym.

 

Moduł II - to praktyczne kursy specjalistyczne oraz praktyki specjalistyczne, w których Studenci uczestniczą 2 lub 3 razy w tygodniu. Program tego modułu umożliwia Studentom podjęcie pracy zawodowej, w czasie, której będą mogli realizować własne ścieżki kariery i rozwoju zawodowego. Dzięki aktywności Akademickiego Biura Karier Społecznej Akademii Nauk oraz dzięki patronatowi OFPP i MZHPU Studenci będą mieli możliwość podjęcia pracy zawodowej oraz praktyk specjalistycznych w wielu przedsiębiorstwach w Polsce.

 

Moduł III - to praktyczne warsztaty specjalistyczne prowadzone przez praktyków zarządzania, w czasie, których Studenci będą mogli zapoznać się z rzeczywistością gospodarczą, społeczną i biznesową na współczesnym dynamicznym rynku pracy. Dodatkowo Studenci będą mieli możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego oraz uczestnictwa w bieżących wydarzeniach na rynku pracy, tj. Targi Pracy i Praktyk Studenckich. Moduł III będzie organizowany, w zależności od potrzeb, w murach Społecznej Akademii Nauk lub poza jej granicami.

Ponadto Moduły realizowane będą w tzw. systemie 2+3. Moduł I prowadzony będzie 2 lub 3 dni w tygodniu natomiast Moduł II i III w pozostałe dni. Taki podział pozwoli Studentowi systematycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce oraz urozmaici proces nauki.

 

Partnerzy

  • Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców - PRZEDSIĘBIORCY.pl
  • Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług