Studia I stopnia

Turystyka i rekreacja

Już od 320 zł miesięcznie!

Wybrane przedmioty

 

 • Podstawy turystyki i rekreacji
 • Historia architektury i sztuki
 • Prawo w turystyce i hotelarstwie
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Krajoznawstwo
 • Turystyka zdrowotna
 • Turystyka kwalifikowana i aktywna
 • Organizacja wyjazdów motywacyjnych
 • Hotelarstwo
 • Informatyka w zarządzaniu biznesem turystycznym
 • Marketing usług turystycznych
 • Podstawy finansów przedsiębiorstwa turystycznego
 • Nowe trendy na rynku usług turystycznych
 • Savoir-vivre w turystyce
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Negocjacje handlowe
 • Biznesplan i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Zarządzanie jakością w turystyce
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce
 • Zarządzanie ekologią i zrównoważonym rozwojem w turystyce
 • Przedsiębiorczość w ekoturystyce
 • Zarządzanie w przedsiębiorstwie hotelarskim i gastronomicznym
 • Umiejętności sprzedażowe usług turystycznych
 • Innowacje w turystyce
 • Nowoczesne metody zarządzania w turystyce
 • Zarządzanie ośrodkiem wellness&SPA
 • Organizacja technik i usług hotelarskich
 • Zarządzanie przychodami w obiekcie hotelarskim

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.