Studia I stopnia

Turystyka i rekreacja

Już od 500 zł miesięcznie!

Wybrane przedmioty

 • geografia turystyczna Polski i świata,
 • historia kultury i sztuki,
 • prawo w turystyce i rekreacji,
 • organizacja i logistyka masowych imprez turystyczno-rekreacyjnych i sportowych,
 • systemy informacji, rezerwacji w turystyce,
 • marketing usług turystycznych,
 • e-biznes i grafika komputerowa w turystyce,
 • informatyczne systemy zarządzania hotelem i przedsiębiorstwem turystycznym,
 • organizacja i logistyka kongresów i konferencji (przemysł spotkań MICE),
 • zarządzanie przedsiębiorstwem hotelarskim i gastronomicznym,
 • samorząd terytorialny i administracja państwowa w turystyce
 • projektowanie przedsięwzięć turystycznych,
 • metody oceny atrakcyjności obszarów dla inwestycji turystycznych.

Program studiów przewiduje również obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych, objazdach turystycznych i odbycie praktyk zawodowych zgodnych z wybraną specjalizacją.

Program studiów może ulec nieznacznej modyfikacji.