Studia I stopnia

Turystyka i rekreacja

Już od 500 zł miesięcznie!

Wybrane przedmioty

Wybrane przedmioty:

 • Ekonomia
 • Podstawy zarządzania
 • Historia architektury i sztuki
 • Podstawy turystyki
 • Geografia turystyczna
 • Podstawy rekreacji
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Zarządzanie ekologią i zrównoważonym rozwojem
 • Marketing usług turystycznych
 • Podstawy finnasów przedsiębiorstwa turystycznego
 • Hotelarstwo
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Pedagogika czasu wolnego
 • Fizjologiczne aspekty aktywności fizycznej w turystyce i rekreacji
 • Informatyka w zarządzaniu biznesem turystycznym
 • Krajoznawstwo
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce
 • Zarządzanie jakością w turystyce
 • Savoir vivre w turystyce / Obsługa klienta w destynacji turystycznej
 • Nowe trendy na rynku usług turystycznych / Metody badań rynku turystycznego
 • Negocjacje handlowe / Trening asertywności
 • Ubezpieczenia i transport na rynku turystycznym / Świadczenia pomocowe w turystce
 • Przedsiębiorczość w ekoturystyce / Przedsiębiorczość turystyczna na obszarach wiejskich
 • Turystyka zdrowotna
 • Gospodarka turystyczna
 • Zarządzanie marką w biznesie turystycznym
 • Organizacja wyjazdów motywacyjnych

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE: Zarządzanie biznesem turystycznym

 • Biznesplan i prowadzenie działalności gospodarcze
 • Kultura organizacyjna i obsługa klienta w branży turystycznej
 • Umiejętności sprzedażowe usług turystycznych
 • Zarządzanie ośrodkiem welless & SPA
 • Turystyka kwalifikowalna i aktywna
 • Turystyka biznesowa
 • Nowoczesne metody zarządzania w turystyce

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE: Hotelarstwo i gastronomia

 • Strategie i modela biznesowe w hotelarstwie
 • Kultura i obsługa gościa hotelowego
 • Zarządzanie przychodami w obiekcie hotelarskim
 • Ekonomika przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego
 • Zarządzanie w przedsiębiorstwie hotelarskim i gastronomicznym
 • Organizacja technik i usług hotelarskich
 • Współczesny rynek hotelarski