Studia I stopnia

Turystyka i rekreacja

Już od 370 zł miesięcznie!

Wybrane przedmioty

 • Podstawy turystyki i rekreacji
 • Historia Architektury i Sztuki Nowożytnej
 • Krajoznawstwo
 • Turystyka zdrowotna
 • Turystyka biznesowa
 • Turystyka kwalifikowana
 • Hotelarstwo
 • Organizacja zakładu usług gastronomicznych
 • Współczesne trendy w gastronomii i hotelarstwie
 • Komunikowanie interpersonalne w przedsiębiorstwie turystycznym
 • Savoir-vivre w turystyce
 • Motywowanie pracowników w organizacjach
 • Negocjacje handlowe
 • Biznesplan i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • Zarządzanie jakością w turystyce
 • Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej
 • Marketing w turystyce
 • Zrównoważony rozwój w turystyce
 • Przedsiębiorczość w ekoturystyce
 • Organizacja wyjazdów motywacyjnych
 • Zarządzanie w przedsiębiorstwie hotelarskim i gastronomicznym
 • Umiejętności sprzedażowe w branży turystycznej
 • Zarządzanie ośrodkiem wellness&SPA
 • Organizacja technik i usług hotelarskich
 • Zarzadzanie przychodami w obiekcie hotelarskim

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.