Studia I stopnia

Turystyka i rekreacja

Już od 500 zł miesięcznie!

Turystyka i rekreacja to kierunek studiów kierowany do ludzi z pasją, ambitnych, otwartych i ciekawych świata. Przydatne są zdolności interpersonalne, które pomagają w dotarciu do klienta i poznaniu jego oczekiwań. Potrzeby klientów w odniesieniu do form wypoczynku są niejednokrotnie bardzo wygórowane, niekiedy ekstremalne nastawione na turystykę ogólną lub kwalifikowalną – warunkowane czynnikami ekonomicznymi, a także związanymi z cyklem życia rodziny, indywidualnym rozwojem, czy sposobem życia. Zatem zaplanowanie ciekawych, dostosowanych do potrzeb klienta aktywnych form wypoczynku to główne umiejętności, które posiada absolwent tego kierunku. Społeczeństwo wydaje coraz więcej środków finansowych zarówno na kulturę, rekreację, jak i gastronomię. Turystyka jest bardzo dochodowym sektorem gospodarki, a absolwenci kierunku z pewnością nie będą narzekali na brak ambitnej i pasjonującej pracy. Duże znaczenie turystyki w gospodarce wymaga szerokiej i zróżnicowanej wiedzy oraz wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie.

 

Program studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja jest skonstruowany tak, aby absolwent posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające karierę zawodową nie tylko w biznesie turystycznym i rekreacyjnym, ale także na stanowiskach związanych z zarządzaniem turystyką i rekreacją w administracji państwowej i samorządowej. Trzeba także orientować się w relacjach międzykulturowych, stosunkach międzynarodowych, być obeznanym z teorią i praktyką wypoczynku oraz posiadać zdolności pedagogiczne do propagowania zdrowych i aktywnych form spędzania wolnego czasu. Program studiów obejmuje podstawy organizacji, marketingu, prawa, zarządzania zasobami ludzkimi i pilotażu oraz kształci umiejętności niezbędne do organizowania międzynarodowych konferencji, wycieczek czy podróży służbowych.

Specjalności

 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Zarządzanie w turystyce i rekreacji

Wykładowcy

 • prof. dr hab. Urszula Żuławska
  Ekspert oraz autor licznych projektów turystycznych w Ameryce Łacińskiej.

 • dr Maciej Dębski 
  Ekspert w zakresie marketingu turystycznego, autor licznych publikacji z zakresu budowania marki w turystyce, specjalizuje się w marketingu turystycznym przedsiębiorstw rodzinnych.

 • dr Ewa Szulc-Dąbrowiecka 
  Specjalista i ekspert w tworzeniu regionalnych projektów turystycznych.

Dlaczego warto?

 • Program studiów obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym, hotelem, biurem podróży czy ośrodkiem wypoczynkowym, a także najnowsze technologie informatyczne, problemy ochrony środowiska naturalnego, oddziaływania człowieka na otoczenie oraz naukę o dobrach kultury czy urokach krajobrazu.
 • Studiując na kierunku Turystyka i Rekreacja masz możliwość udziału w obozach szkoleniowych turystyki kwalifikowanej.
 • Wykładowcy to praktycy z długoletnim doświadczeniem w prowadzeniu m.in. biur podróży, hoteli, organizacji wycieczek, współpracy międzynarodowej, czy eksperci z zakresu marketingu turystycznego.
 • Zajęcia praktyczne prowadzone są w formie ćwiczeń, warsztatów, analiz przypadków, a także gier strategicznych i symulacyjnych.
 • W trakcie studiów zdobędziesz specjalistyczne kompetencje językowe, niezbędne do wykonywania działalności zawodowej w obszarze turystyki i rekreacji.