Studia I stopnia

Turystyka i Rekreacja

Już od 440 zł płatnych w 10 ratach

Duże znaczenie turystyki w gospodarce wymaga szerokiej i zróżnicowanej wiedzy oraz wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie. Program studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja jest skonstruowany tak, aby absolwent posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające karierę zawodową nie tylko w biznesie turystycznym i rekreacyjnym, ale także na stanowiskach związanych z zarządzaniem turystyką i rekreacją w administracji państwowej i samorządowej. Program studiów obejmuje podstawy organizacji, marketingu, prawa, zarządzania zasobami ludzkimi i pilotażu oraz kształci umiejętności niezbędne do organizowania międzynarodowych konferencji, wycieczek czy podróży służbowych.

Specjalności

 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Zarządzanie w turystyce i rekreacji

Wybitni wykładowcy, praktycy

 • prof. dr hab. Urszula Żuławska
  Ekspert oraz autor licznych projektów turystycznych w Ameryce Łacińskiej.

 • dr Maciej Dębski 
  Ekspert w zakresie marketingu turystycznego, autor licznych publikacji z zakresu budowania marki w turystyce, specjalizuje się w marketingu turystycznym przedsiębiorstw rodzinnych.

 • dr Ewa Szulc-Dąbrowiecka 
  Specjalista i ekspert w tworzeniu regionalnych projektów turystycznych.

Dlaczego warto?

 • Program studiów obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym, hotelem, biurem podróży czy ośrodkiem wypoczynkowym, a także najnowsze technologie informatyczne, problemy ochrony środowiska naturalnego, oddziaływania człowieka na otoczenie oraz naukę o dobrach kultury czy urokach krajobrazu.
 • Studiując na kierunku Turystyka i Rekreacja masz możliwość udziału w obozach szkoleniowych turystyki kwalifikowanej.
 • Wykładowcy to praktycy z długoletnim doświadczeniem w prowadzeniu m.in. biur podróży, hoteli, organizacji wycieczek, współpracy międzynarodowej, czy eksperci z zakresu marketingu turystycznego.
 • Zajęcia praktyczne prowadzone są w formie ćwiczeń, warsztatów, analiz przypadków, a także gier strategicznych i symulacyjnych.
 • W trakcie studiów zdobędziesz specjalistyczne kompetencje językowe, niezbędne do wykonywania działalności zawodowej w obszarze turystyki i rekreacji.