Studia I stopnia

Turystyka i rekreacja

Już od 500 zł miesięcznie!

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w biznesie turystycznym i rekreacyjnym, ale także na stanowiskach związanych z zarządzaniem turystyką i rekreacją. Ukończenie kierunku daje możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających kwalifikacje w zakresie wykonywania zawodu pilota wycieczek, umiejętności posługiwania się systemem informacji i rezerwacji AMADEUS oraz daje kompetencje związane z obsługą gości hotelowych.

 

Absolwenci kierunku znajdą również zatrudnienie w:

  • biurach podróży,
  • liniach lotniczych,
  • hotelach i ośrodkach wypoczynkowych,
  • ośrodkach sportowo-rekreacyjnych,
  • centrach odnowy biologicznej,
  • administracji rządowej i samorządowej.

Kontynuacja nauki

Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie.