Studia I stopnia

Turystyka i rekreacja

Już od 500 zł miesięcznie!

Kluczowym zadaniem dydaktycznym na kierunku „turystyka i rekreacja” jest zapewnienie studentom zdobycia wykształcenia akademickiego z zachowaniem standardów jakości kształcenia. Umożliwia się przy tym zdobycie niezbędnego wykształcenia przygotowującego do pracy zawodowej na stanowiskach wymagających umiejętności i specjalistycznej wiedzy związanej z kierunkiem „turystyka i rekreacja”. Oznacza to pracę w branży turystycznej
i rekreacyjnej (tj. w biurach podróży, liniach lotniczych, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych czy centrach odnowy biologicznej). Ponadto, absolwenci tego kierunku mogą uzyskać zatrudnienie na stanowiskach związanych z zarządzaniem w zakresie turystyki i rekreacji (np. w odpowiednich wydziałach, departamentach w administracji rządowej i samorządowej). Ukończenie kierunku daje możliwość otrzymania certyfikatów potwierdzających kwalifikacje w zakresie wykonywania zawodu pilota wycieczek, umiejętności posługiwania się systemem informacji i rezerwacji AMADEUS, MERLIN X oraz daje kompetencje związane
z usługami turystycznymi czy z obsługą gości hotelowych. Uczelnia tworzy również warunki i zachęca do budowania w trakcie studiów portfolia, dokumentującego najważniejsze aktywności i osiągnięcia studenta, cenionego przez pracodawców i niezbędnego w poszukiwaniu dobrej oferty pracy.

Kontynuacja nauki

Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie.