Studia I stopnia

Stosunki międzynarodowe

Już od 370 zł miesięcznie!

Wybrane zagadnienia

 • funkcjonowanie Unii Europejskiej i procesy związane z integracją europejską
 • instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej
 • kulturowe, historyczne i polityczne konteksty funkcjonowania zjednoczonej Europy
 • przygotowywanie i realizacja projektów finansowanych z UE
 • społeczeństwa i kultury Europy
 • polityki wspólnotowe (rynek dóbr i usług, rynek kapitałowy, polityka społeczna)
 • systemy polityczne państw europejskich
 • komunikacja międzykulturowa
 • polityką zagraniczną i bezpieczeństwem UE oraz Polski
 • funkcjonowaniem przedsiębiorstw europejskich na rynku światowym

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia praktyczne

 • W ramach studiów przewidziane są zajęcia praktyczne, których celem jest poznanie teoretycznych i praktycznych aspektów pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej.
 • Student w ramach zajęć zdobędzie wiedzę umożliwiającą mu stworzenie projektu, a także odpowiednie umiejętności pozwalające mu zrealizować i rozliczyć przygotowany projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz krajowego.

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.