Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Stosunki międzynarodowe to idealne studia dla osób ciekawych świata, pragnących zrozumieć mechanizmy rządzące stosunkami między państwami, współczesną polityką międzynarodową i gospodarką światową. Wybierając kierunek Stosunki międzynarodowe zdobędziesz nie tylko bogatą wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności z zakresu negocjacji, dyplomacji czy prawa międzynarodowego. Uzyskana podczas studiów wiedza stanowi podstawę analizy gospodarczych, politycznych i społecznych problemów krajowych z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej.

Specjalności

Dlaczego warto?

  • Studiując na tym kierunku masz dużą szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia dzięki licznym spotkaniom ze znanymi osobami ze świata polityki i dyplomacji oraz praktykom w instytucjach rządowych oraz firmach prywatnych współpracujących ze Społeczną Akademią Nauk.
  • Podczas studiów nauczysz się swobodnie poruszać się wśród przepisów unijnych, jak utrzymywać relacje handlowe w biznesie międzynarodowym, jak analizować aktualne problemy gospodarcze i polityczne, jak planować i przeprowadzać kampanie wyborcze.
  • Będziesz studiował w międzynarodowym otoczeniu, wraz ze studentami z różnych państw świata (Ukraina, Stany Zjednoczone, Bangladesz, Białoruś, Kazachstan, Indie, Polska, Kirgistan, Pakistan, Syria, Niemcy, Włochy, Arabia Saudyjska, Francja itd.).
  • Wybrane moduły, np. komunikację międzynarodową, zachowania organizacyjne i przywództwo lub negocjacje możesz realizować również po angielsku.

Wykładowcy-praktycy

  • prof. dr hab. Jan Woroniecki - Politolog, ekonomista i dyplomata. Stały przedstawiciel RP przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dyrektor departamentu w MSZ. Pełnił funkcję drugiego sekretarza w przedstawicielstwie PRL‑u przy Biurze ONZ w Genewie. Pracował jako konsultant Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju. Autor licznych publikacji z zakresu dyplomacji wielostronnej, stosunków międzynarodowych, gospodarki światowej i globalizacji. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, dyplomacji i organizacji międzynarodowych.
  • dr Karol Chylak - Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Filozoficzno-Historyczny (2002), doktor nauk humanistycznych (2007). Uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych. Autor monografii: Układy o ziemskich marnościach. Kościół katolicki wobec problemu odzyskania i redystrybucji dóbr duchownych w Polsce w latach 1918-1925 (2009); współredaktor pracy: Łódzka KPN. Od PRL do Niepodległości (2012) a także licznych artykułów naukowych. Uczestnik projektów badawczych: Kościół katolicki wobec problemu odzyskania i redystrybucji dóbr duchownych w Polsce w latach 1918-1925 (grant MNiSW), Rola wspólnot wyznaniowych w historii miasta Łodzi (grant Prezydenta m Łodzi), Operacja łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej (grant Prezydenta m Łodzi), Łódź wielowyznaniowa. Dzieje wspólnot religijnych do 1945 roku (grant Prezydenta m Łodzi). Obecne zainteresowania badawcze skupiają się na tematyce polityki społecznej i gospodarczej (w tym w szczególności II RP), religii i dziejów wspólnot religijnych w wymiarze ogólnokrajowym i lokalnym.