Studia I stopnia

Stosunki międzynarodowe

Już od 510 zł miesięcznie!

Stosunki międzynarodowe to idealne studia dla osób ciekawych świata, pragnących zrozumieć mechanizmy rządzące stosunkami między państwami, współczesną polityką międzynarodową i gospodarką światową. Wybierając kierunek Stosunki międzynarodowe zdobędziesz nie tylko bogatą wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności z zakresu negocjacji, dyplomacji czy prawa międzynarodowego. Uzyskana podczas studiów wiedza stanowi podstawę analizy gospodarczych, politycznych i społecznych problemów krajowych z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej.

Specjalności

  • Biznes międzynarodowy
  • Integracja europejska
  • Organizacja i technika służby zagranicznej oraz protokół dyplomatyczny

Wykładowcy

prof. dr hab. Janusz Symonides

Prof. zwyczajny prawa, doktor honoris causa Instytutu Systemów Międzynarodowych, Uniwersytecie Windsor w Kanadzie, członek rzeczywisty Akademii Nauk Pedagogicznych i Społecznych w Moskwie, członek honorowy Centrum Studiów Międzynarodowych w Bogocie.

 

Pełnił funkcję prorektora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, wiceprzewodniczącego Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa Europejskiego i dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Departamentu Praw Człowieka, Demokracji i Pokoju UNESCO 1989 – 2000, Instytutu Nauk Prawno-Ustrojowych.

 

Obecnie jest koncyliatorem Konwencji z Montego Bay, członkiem polskiej grupy arbitrów w Stałym Trybunale Arbitrażowy, członkiem komisji kodyfikacyjnej prawa morza przy Radzie Ministrów RP oraz przewodniczącym nagrody UNESCO/Bilbao dla promocji kultury praw człowieka.

 

Otrzymał: nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki I, II i III stopnia, nagrodę I stopnia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Nagrodę Indywidualną Ministra Nauki i Sportu za całokształt osiągnięć naukowych oraz Nagrodę Prof. F. Ryszki. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Jego zainteresowania badawcze to: prawa człowieka, prawo morza, teoria prawa międzynarodowego, organizacje międzynarodowe uniwersalne i europejskie, problemy bezpieczeństwa i rozbrojenia, problemy globalne, nowe tendencje w prawie międzynarodowym oraz wychowanie dla pokoju.

prof. dr hab. Jan Woroniecki

Politolog, ekonomista i dyplomata. Stały przedstawiciel RP przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dyrektor departamentu w MSZ. Pełnił funkcję drugiego sekretarza w przedstawicielstwie PRL‑u przy Biurze ONZ w Genewie. Pracował jako konsultant Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju.

Autor licznych publikacji z zakresu dyplomacji wielostronnej, stosunków międzynarodowych, gospodarki światowej i globalizacji.

 

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, dyplomacji i organizacji międzynarodowych.

prof. dr hab. Urszula Żuławska

Dlaczego warto?

  • Studiując na tym kierunku masz dużą szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia dzięki licznym spotkaniom ze znanymi osobami ze świata polityki i dyplomacji oraz praktykom w instytucjach rządowych oraz firmach prywatnych współpracujących ze Społeczną Akademią Nauk
  • Podczas studiów nauczysz się swobodnie poruszać się wśród przepisów unijnych, jak utrzymywać relacje handlowe w biznesie międzynarodowym, jak analizować aktualne problemy gospodarcze i polityczne, jak planować i przeprowadzać kampanie wyborcze.
  • Będziesz studiował w międzynarodowym otoczeniu, wraz ze studentami z różnych państw świata (Ukraina, Stany Zjednoczone, Bangladesz, Białoruś, Kazachstan, Indie, Polska, Kirgistan, Pakistan, Syria, Niemcy, Włochy, Arabia Saudyjska, Francja itd.).
  • Wybrane moduły, np. komunikację międzynarodową, zachowania organizacyjne i przywództwo lub negocjacje możesz realizować również po angielsku.