Studia I stopnia

Stosunki Międzynarodowe

Już od 460 zł płatnych w 10 ratach

Stosunki międzynarodowe to studia dla osób ciekawych świata, osób pragnących zrozumieć mechanizmy, rządzące stosunkami między państwami i innymi partnerami z różnych krajów. Osób, które chcą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej w kraju i zagranicą, które swoją przyszłość widzą w szeroko pojętej służbie zagranicznej lub dyplomatycznej oraz chcą pracować w instytucjach krajowych i międzynarodowych związanych z polityką zagraniczną i współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, w tym administracji państwowej i samorządowej, a także w międzynarodowym biznesie. Nabytą wiedzę będą mogły też wykorzystać, pracując w instytucjach Unii Europejskiej, międzynarodowych korporacjach oraz – w Polsce – w zagranicznych firmach i polskich przedsiębiorstwach, prowadzących lub uruchamiających wymianę gospodarczą z zagranicą.

Specjalności

 • Biznes międzynarodowy
 • Integracja europejska
 • Organizacja i technika służby zagranicznej oraz protokół dyplomatyczny
 • Polityka zagraniczna Chin
 • Polityka zagraniczna Rosji
 • Polityka zagraniczna Ukrainy
 • Polityka zagraniczna USA

Wybitni wykładowcy, praktycy

 • prof. dr hab. Stanisław Bieleń
 • amb. Ksawery Burski
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Parzymies
 • prof. zw. dr hab. Janusz Symonides
 • prof. dr hab. Jan Woroniecki
 • prof. dr hab. Urszula Żuławska

Dlaczego warto?

 • Opiekunami merytorycznymi kierunku są znakomite osobistości:

  • prof. Janusz Symonides – prawnik międzynarodowy, długoletni dyrektor Departamentu Praw Człowieka w UNESCO, arbiter w Stałym Trybunale Arbitrażowym w Hadze i konwencji o prawie o morza, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego i Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze SZ i innych komitetów naukowych i redakcyjnych, członek jury Nagrody im. prof. M. Lachsa, autor ponad 600 publikacji z prawa i stosunków międzynarodowych
  • prof. Jan Woroniecki – ekonomista, dyplomata (b. dyrektor departamentu w MSZ, ambasador RP przy OECD w Paryżu), wykładowca na uczelniach polskich i zagranicznych, ekspert NCTAD i konsultant UNDP, projektodawca instytucji kształcenia dyplomatów przy MSZ, autor licznych publikacji z zakresu dyplomacji wielostronnej, stosunków międzynarodowych, gospodarki światowej i globalizacji.

 • Studiując na tym kierunku masz dużą szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia dzięki licznym spotkaniom ze znanymi osobami ze świata polityki i dyplomacji oraz praktykom w instytucjach rządowych oraz firmach prywatnych współpracujących z SAN.

 • Nabytą wiedzę można wykorzystać w pracy w instytucjach Unii Europejskiej, międzynarodowych korporacjach oraz zagranicznych firmach.

 • Studenci biorą udział w licznych spotkaniach ze znanymi osobami ze świata polityki i dyplomacji.

 • Zajęcia prowadzone są przez wybitnych naukowców, praktyków polityki zagranicznej, ambasadorów i przedstawicieli świata biznesu.

 • Wybrane moduły, np. komunikację międzykulturową, zachowania organizacyjne i przywództwo lub negocjacje możesz realizować po angielsku.