Studia I stopnia

Stosunki międzynarodowe

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Stosunki międzynarodowe to idealne studia dla osób ciekawych świata, pragnących zrozumieć mechanizmy rządzące stosunkami między państwami, współczesną polityką międzynarodową i gospodarką światową. Wybierając kierunek Stosunki międzynarodowe zdobędziesz nie tylko bogatą wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności z zakresu negocjacji, dyplomacji czy prawa międzynarodowego. Uzyskana podczas studiów wiedza stanowi podstawę analizy gospodarczych, politycznych i społecznych problemów krajowych z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej.

Specjalności

Dlaczego warto?

  • Studiując na tym kierunku masz dużą szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia dzięki licznym spotkaniom ze znanymi osobami ze świata polityki i dyplomacji oraz praktykom w instytucjach rządowych oraz firmach prywatnych współpracujących ze Społeczną Akademią Nauk.
  • Podczas studiów nauczysz się swobodnie poruszać się wśród przepisów unijnych, jak utrzymywać relacje handlowe w biznesie międzynarodowym, jak analizować aktualne problemy gospodarcze i polityczne, jak planować i przeprowadzać kampanie wyborcze.
  • Będziesz studiował w międzynarodowym otoczeniu, wraz ze studentami z różnych państw świata (Ukraina, Stany Zjednoczone, Bangladesz, Białoruś, Kazachstan, Indie, Polska, Kirgistan, Pakistan, Syria, Niemcy, Włochy, Arabia Saudyjska, Francja itd.).
  • Wybrane moduły, np. komunikację międzynarodową, zachowania organizacyjne i przywództwo lub negocjacje możesz realizować również po angielsku.

Opiekun kierunku

Dr hab. Karol Chylak, prof. SAN

 

Doświadczenie praktyczne:
Przez ponad dekadę związany z pracownią badań społecznych ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. Z o.o. w Kutnie, gdzie w praktyce realizował zadania z zakresu organizacji i kierowania badaniami społecznymi oraz przygotowania merytorycznej strony badań (metodologia badań, analiza danych, przygotowanie raportów z badań). Zakres badań obejmował zagadnienia polityki społecznej, przedsiębiorczości, funkcjonowania administracji publicznej i szkolnictwa wyższego. Zakres badań krajowy i międzynarodowy.

Prowadzi własną działalność gospodarczą o profilu produkcyjnym i handlowym w skali międzynarodowej. Współpracował z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną (konsultant).

 

Zainteresowania naukowe:
Zainteresowania naukowe obejmują trzy grupy zagadnień. Po pierwsze - polityka społeczna, w tym ubezpieczenia społeczne, zjawiska bezrobocia, handlu ludźmi, integracji wspólnot w różnych wymiarach. Po drugie - społeczne przejawy aktywności wspólnot religijnych. Po trzecie – idee polityczne, głównie myśl niepodległościowa i aktywność wydawnicza opozycji niepodległościowej w PRL.

Współpracownik w Zakładzie Historii Społecznej XIX i XX wieku Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. https://ihpan.edu.pl/wspolpracownicy/chylak-karol/

Wybrana lista publikacji: https://ihpan.edu.pl/wspolpracownicy/chylak-karol/

 

 

Kontakt: kchylak@san.edu.pl 

Wykładowcy-praktycy

  • prof. dr hab. Jan Woroniecki - Politolog, ekonomista i dyplomata. Stały przedstawiciel RP przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dyrektor departamentu w MSZ. Pełnił funkcję drugiego sekretarza w przedstawicielstwie PRL‑u przy Biurze ONZ w Genewie. Pracował jako konsultant Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju. Autor licznych publikacji z zakresu dyplomacji wielostronnej, stosunków międzynarodowych, gospodarki światowej i globalizacji. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, dyplomacji i organizacji międzynarodowych.