Studia I stopnia

Stosunki międzynarodowe

Już od 510 zł miesięcznie!

Absolwenci kierunku Stosunki Międzynarodowe znajdą zatrudnienie w:

  • organizacjach i instytucjach europejskich,
  • administracji państwowej i samorządowej,
  • krajowych i zagranicznych organizacjach, instytucjach i przedsiębiorstwach w Polsce, zorientowanych na współpracę międzynarodową,
  • przedstawicielstwach instytucji zagranicznych w Polsce,
  • dużych międzynarodowych korporacjach, jako specjalista do spraw współpracy z zagranicą lub specjalista do spraw komunikacji międzykulturowej,
  • służbie dyplomatyczno-konsularnej i placówkach inwestycyjno-handlowych RP.