Studia I stopnia

Stosunki międzynarodowe

Już od 370 zł miesięcznie!

Absolwenci kierunku Stosunki międzynarodowe znajdą zatrudnienie w:

  • organizacjach i instytucjach europejskich
  • administracji państwowej i samorządowej
  • krajowych i zagranicznych organizacjach, instytucjach i przedsiębiorstwach w Polsce, zorientowanych na współpracę międzynarodową
  • przedstawicielstwach instytucji zagranicznych w Polsce
  • dużych międzynarodowych korporacjach, jako specjalista do spraw współpracy z zagranicą lub specjalista do spraw komunikacji międzykulturowej
  • służbie dyplomatyczno-konsularnej i placówkach inwestycyjno-handlowych RP

 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie ze ścieżką kształcenia Zarządzanie relacjami międzynarodowymi.