Powrót

Realizowane przedmioty

Wybrane przedmioty

 • Socjologiczne teorie przestępczości
 • Społeczne uwarunkowania agresji
 • Przestępczość zorganizowana
 • Przestępczość gospodarcza
 • Przestępczość pospolita
 • Cyberprzestępczość
 • Współczesne formy terroryzmu
 • Polityka walki z przestępczością
 • Prawo karne
 • Środowiska defaworyzowane
 • Praca z ofiarami przestępstw
 • Socjoterapia i resocjalizacja
 • Subkultury i sekty
 • Problematyka uzależnień
 • Techniki kryminalistyczne

Program studiów może ulec nieznacznej modyfikacji.