Studia I stopnia

Socjokryminologia*

Już od 370 zł miesięcznie!

Wybrane przedmioty

 • Przestępczość zorganizowana
 • Przestępczość gospodarcza
 • Cyberprzestępczość
 • Współczesny terroryzm polityczny
 • Kryminologia
 • Techniki kryminalistyczne
 • Polityka walki z przestępczością
 • Techniki wpływu społecznego
 • Negocjacje i mediacje
 • Prawo karne
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo penitencjarne
 • Prawo administracyjne
 • Środowiska defaworyzowane
 • Problematyka uzależnień
 • Wiktymologia
 • Praca z ofiarami przestępstw
 • Funkcjonowanie jednostek penitencjarnych
 • Socjoterapia i resocjalizacja
 • Psychologia ogólna i społeczna

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.