O kierunku

Studenci Socjokryminologii prowadzonej na kierunku Socjologia otrzymują solidne podstawy wiedzy socjologicznej, na których opiera się ich kształcenie specjalizacyjne. Studia przygotowują specjalistów rozpoznających ryzyka społeczne, obszary patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym. Środkiem prowadzącym do tego celu jest dobra orientacja słuchaczy w systemach instytucjonalnych, umiejętności komunikacyjne oraz otwartość na nowe metody pracy ze środowiskami zagrożonymi.

 

Na studiach socjologicznych kształcimy liderów zmian społecznych, kreatorów w różnych dziedzinach życia społecznego. Wymagamy ciekawości świata, wrażliwości społecznej, pasji w rozwiązywaniu problemów społecznych i umiejętności pracy w zespołach.

Specjalność

 • Socjokryminologia - specjalność na kierunku Socjologia

Wykładowcy

 • dr Michał Skorzycki
  Pełnił funkcję specjalisty ds. handlu zagranicznego; jego obowiązku obejmowały: negocjacje handlowe z partnerami zagranicznymi, poszukiwanie kontrahentów na terenie Europy Zachodniej i Dalekiego Wschodu, udział w targach i imprezach promocyjnych, zarządzanie projektami, prowadzenie badań marketingowych


 • dr Ewa Stroińska 
  Prowadzenie warsztatów w szkołach ponadgimnazjalnych ze zróżnicowanych obszarów, współpraca w MOPS w ramach realizacji projektów aktywizujących; praca w ramach działań aktywizacyjnych w różnych projektach realizowanych ze środków unijnych; pracownik Biura Karier Studenckich na stanowisku doradca zawodowy i personalny; udział w procesach naboru do firm


 • podinsp. mgr Marek Bogusz 
  Starszy wykładowca Zespołu Techniki Kryminalistycznej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, były wieloletni ekspert kryminalistyki i biegły sądowy w zakresie badań biologicznych


 • mgr Agnieszka Skopiak 
  Naczelnik Wydziału Kryminalnego – nadzór nad pracą procesową i operacyjną; Wydział Kryminalny zajmuje się wszystkimi przestępstwami kryminalnymi m.in. zabójstwa, zgwałcenia, kradzieże, włamania, rozboje, przestępstwa na tle seksualnym; współpraca z różnymi instytucjami – sądy, prokuratura, MOPS, straż graniczna; praca w środowisku patologii społecznych

Dlaczego warto?

 • Socjolokryminologia to oryginalny i ciekawy profil kształcenia, dający nie tylko przygotowanie socjologiczne, ale także wiedzę z dziedzin kryminologii, kryminalistyki, psychologii i prawa.
 • Nowoczesny, przemyślany i przejrzysty program kształcenia zapewnia dostęp do konkretnej wiedzy i umiejętności, zdobywanych na zajęciach warsztatowych.
 • Uczymy jak pracować z ludźmi, szczególnie z tymi, którzy weszli w konflikt z prawem, są w grupach ryzyka, mają problemy z przystosowaniem, są zagrożeni wykluczeniem społecznym, doświadczyli przemocy lub znaleźli się w innych trudnych sytuacjach.
 • Zajęcia prowadzi doświadczona i zaangażowana kadra dydaktyczna oraz uznani praktycy.
 • Unikalny system tutoringu zapewnia każdemu studentowi indywidualną opiekę wybranego wykładowcy oraz możliwość udziału w dodatkowych bezpłatnych szkoleniach z certyfikatem.