Studia I stopnia

Socjokryminologia*

Już od 510 zł płatnych w 10 ratach

Studia na kierunku Socjologia ze specjalnością Socjokryminologia pozwolą Ci zrozumieć reguły i procesy, dzięki którym funkcjonuje społeczeństwo. Otrzymasz bogatą wiedzę z zakresu socjologii oraz innych nauk społecznych, a także umiejętności związanych z identyfikowaniem ryzyk społecznych, obszarów patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowań i sposobów przeciwdziałania zjawiskom negatywnym. Środkiem prowadzącym do tego celu jest dobra orientacja słuchaczy w systemach instytucjonalnych, umiejętności komunikacyjne oraz otwartość na nowe metody pracy ze środowiskami zagrożonymi.

 

 

Na studiach socjologicznych kształcimy liderów zmian społecznych, kreatorów w różnych dziedzinach życia społecznego. Wymagamy ciekawości świata, wrażliwości społecznej, pasji w rozwiązywaniu problemów społecznych i umiejętności pracy w zespołach. Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy w policji, straży granicznej czy służbie więziennej, a także w placówkach wychowawczych i opiekuńczych.

Wykładowcy

dr Karol Chylak

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Filozoficzno-Historyczny (2002), doktor nauk humanistycznych (2007).

Uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych. Autor monografii: Układy o ziemskich marnościach. Kościół katolicki wobec problemu odzyskania i redystrybucji dóbr duchownych w Polsce w latach 1918-1925 (2009); współredaktor pracy: Łódzka KPN. Od PRL do Niepodległości (2012) a także licznych artykułów naukowych.

 

Praca badawcza

Uczestnik projektów badawczych: Kościół katolicki wobec problemu odzyskania i redystrybucji dóbr duchownych w Polsce w latach 1918-1925 (grant MNiSW), Rola wspólnot wyznaniowych w historii miasta Łodzi (grant Prezydenta m Łodzi), Operacja łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej (grant Prezydenta m Łodzi), Łódź wielowyznaniowa. Dzieje wspólnot religijnych do 1945 roku (grant Prezydenta m Łodzi).

Obecne zainteresowania badawcze skupiają się na tematyce polityki społecznej i gospodarczej (w tym w szczególności II RP), religii i dziejów wspólnot religijnych w wymiarze ogólnokrajowym i lokalnym.

 

Poza uczelnią

Poza pracą jest zapalonym kibicem sportowym, śledzi bieżące wydarzenia politycznie i gospodarcze, lubi turystykę rowerową, gotowanie, majsterkowanie. Na co dzień oprócz pracy zawodowej jest wolontariuszem MOPSu.

 

Prowadzone zajęcia

 • Historia myśli społecznej i socjologicznej
 • Polityka społeczna
 • Socjologia społeczności lokalnych
 • Współczesne społeczeństwo polskie
dr Michał Skorzycki

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych (magisterium) oraz Wydziały Ekonomiczno- Socjologicznego (doktorat) Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendysta Funduszu Wyszehradzkiego (program badawczy poświęcony transformacji ustrojowej w Republice Czeskiej). Uczestnik konferencji naukowych i autor publikacji z zakresu stosunków międzynarodowych i socjologii polityki.

 

Praca badawcza

Interesuje się zjawiskiem więzi narodowej (w odmianie etnicznej i obywatelskiej) oraz jej przeobrażeniami wywołanymi przez globalizację i regionalne procesy integracyjne. Kontynuuje również badania poświęcone wpływom mitologii politycznych na prowadzenie działalności publicznej. Poza tym zajmuje się badawczo sytuacją polityczną na Bliskim Wschodzie, zarówno w kontekście zachodzącej tam transformacji ustrojowej, jak i zmian w relacjach państw regionu ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Prowadzi również analizy dotyczące różnych aspektów polityki zewnętrznej UE. Co więcej, ostatnio wraca do tematu kulturowego zaplecza czeskiej transformacji ustrojowej, któremu poświęcona będzie jego pierwsza samodzielna monografia.

 

Poza uczelnią

Ma za sobą doświadczenie pracy w handlu zagranicznym (z Chinami i państwami Europy Zachodniej). Zajmował się również publicystyką kulturalną (na łamach „City Magazine”) oraz tłumaczeniem filmów i gier komputerowych. Amatorsko uprawia turystykę górską i narciarstwo. Jest zapalonym fanem muzyki rockowej (od klasyki do awangardy) oraz amerykańskiego jazzu z lat 60.

 

Prowadzone zajęcia

 • Klasyczne/Współczesne teorie socjologiczne
 • Marketing polityczny
 • Miejsce narodu i nacjonalizmu we współczesnym społeczeństwie
 • Social Aspects of Globalization
 • Traktatowe stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi

 

podinsp. mgr Marek Bogusz

Starszy wykładowca Zespołu Techniki Kryminalistycznej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, były wieloletni ekspert kryminalistyki i biegły sądowy w zakresie badań biologicznych.

Dlaczego warto?

 • Bogaty program kształcenia przygotowuje do pracy w różnych instytucjach społecznych – w administracji, poradnictwie, polityce, opiece społecznej, mediach, biznesie, analityce rynkowej itp.
 • Specjalność Socjokryminologia zapewnia przygotowanie do pracy w organach porządku publicznego, placówkach wychowawczych i opiekuńczych, diagnostycznych i terapeutycznych.
 • Nauka praktycznych umiejętności, opartych na fundamentach solidnie i nowocześnie wykładanej wiedzy o motywach działań ludzi, architekturze struktur społecznych, procesach zachodzących we współczesnych społeczeństwach oraz o możliwościach zastosowania nowoczesnych technik wpływu społecznego.
 • System tutoringu, czyli zindywidualizowanej opieki wybranego wykładowcy nad studentem. Tutor pomaga podopiecznemu w wyborze jego ścieżki edukacyjnej oraz w osiągnięciu specjalizacji.
 • Socjokryminologia to oryginalny i ciekawy profil kształcenia dający nie tylko przygotowanie socjologiczne, ale także wiedzę z dziedzin kryminologii, kryminalistyki, psychologii i prawa.
 • Nowoczesny, przemyślany i przejrzysty program kształcenia zapewnia dostęp do konkretnej wiedzy i umiejętności, zbudowanych na zajęciach warsztatowych.
 • Uczymy jak pracować z ludźmi, szczególnie z tymi, którzy weszli w konflikt z prawem, są w grupach ryzyka, mają problemy z przystosowaniem, są zagrożeni wykluczeniem społecznym, doświadczyli przemocy lub znaleźli się w innych trudnych sytuacjach.
 • Zajęcia prowadzi doświadczona i zaangażowana kadra dydaktyczna oraz uznani praktycy.