O kierunku

Studia na kierunku Socjologia ze specjalnością Socjokryminologia pozwolą Ci zrozumieć reguły i procesy, dzięki którym funkcjonuje społeczeństwo. Otrzymasz bogatą wiedzę z zakresu socjologii oraz innych nauk społecznych, a także umiejętności związanych z identyfikowaniem ryzyk społecznych, obszarów patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowań i sposobów przeciwdziałania zjawiskom negatywnym. Środkiem prowadzącym do tego celu jest dobra orientacja słuchaczy w systemach instytucjonalnych, umiejętności komunikacyjne oraz otwartość na nowe metody pracy ze środowiskami zagrożonymi. Na studiach socjologicznych kształcimy liderów zmian społecznych, kreatorów w różnych dziedzinach życia społecznego. Wymagamy ciekawości świata, wrażliwości społecznej, pasji w rozwiązywaniu problemów społecznych i umiejętności pracy w zespołach. Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy w policji, straży granicznej czy służbie więziennej, a także w placówkach wychowawczych i opiekuńczych.

Wykładowcy

 • dr Karol Chylak
 • dr Rafał Mielczarek
 • dr Michał Skorzycki
  Pełnił funkcję specjalisty ds. handlu zagranicznego; jego obowiązku obejmowały: negocjacje handlowe z partnerami zagranicznymi, poszukiwanie kontrahentów na terenie Europy Zachodniej i Dalekiego Wschodu, udział w targach i imprezach promocyjnych, zarządzanie projektami, prowadzenie badań marketingowych
 • mgr Małgorzata Nowastowska
 • podinsp. mgr Marek Bogusz 
  Starszy wykładowca Zespołu Techniki Kryminalistycznej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, były wieloletni ekspert kryminalistyki i biegły sądowy w zakresie badań biologicznych


Dlaczego warto?

 • Socjokryminologia to oryginalny i ciekawy profil kształcenia dający nie tylko przygotowanie socjologiczne, ale także wiedzę z dziedzin kryminologii, kryminalistyki, psychologii i prawa.
 • Nowoczesny, przemyślany i przejrzysty program kształcenia zapewnia dostęp do konkretnej wiedzy i umiejętności, zdobywanych na zajęciach warsztatowych.
 • Uczymy jak pracować z ludźmi, szczególnie z tymi, którzy weszli w konflikt z prawem, są w grupach ryzyka, mają problemy z przystosowaniem, są zagrożeni wykluczeniem społecznym, doświadczyli przemocy lub znaleźli się w innych trudnych sytuacjach.
 • Zajęcia prowadzi doświadczona i zaangażowana kadra dydaktyczna oraz uznani praktycy.
 • Unikalny system kształcenia zapewnia każdemu studentowi indywidualną opiekę wybranego wykładowcy oraz możliwość udziału w dodatkowych bezpłatnych szkoleniach z certyfikatem.