Studia I stopnia

Socjokryminologia*

Już od 370 zł miesięcznie!

Studia przygotowują do pracy w organach ochrony porządku publicznego (policja, straż miejska, straż graniczna, służba więzienna, zakłady poprawcze, kuratorzy sądowi), placówkach wychowawczych i opiekuńczych (pogotowie opiekuńcze, domy dziecka), diagnostycznych
i terapeutycznych (ośrodki pomocy rodzinie, pogotowie opiekuńcze, ośrodki dla bezdomnych oraz osób z zaburzeniami zachowania
i z uzależnieniami), a także w innych sektorach pozarządowych (mediatorzy, dziennikarze specjalizujący się w problematyce kryminalnej
i dewiacjach społecznych).

 

Absolwenci socjologii/socjokryminologii znajdują również zatrudnienie w:

  • organach administracji publicznej i samorządowej
  • instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
  • organizacjach pozarządowych
  • działach personalnych przedsiębiorstw
  • agencjach badania rynku
  • ośrodkach badania opinii publicznej
  • firmach konsultingowych
  • firmach szkoleniowych.