Co po studiach?

Będąc absolwentem specjalności Socjokryminologia możesz podjąć pracę w:

  • organach porządku publicznego: policji, straży miejskiej, służbie więzienia, zakładach poprawczych,
  • placówkach wychowawczych i opiekuńczych: pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka,
  • ośrodkach diagnostycznych i terapeutycznych: ośrodkach pomocy rodzinie, ośrodkach dla bezdomnych, osób z zaburzeniami zachowania i uzależnieniami,
  • innych sektorach roli mediatorów lub dziennikarzy specjalizujących się w problematyce kryminalnej i dewiacjach społecznych.