Studia I stopnia

Resocjalizacja *

Już od 410 zł płatnych w 10 ratach

Studia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika ze specjalnością Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną to niezwykle interesujący kierunek, gwarantujący absolwentowi ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, w tym w formacjach umundurowanych – policji, straży więziennej, straży pożarnej i strażach miejskich, zakładach poprawczych i wychowawczych, a pracownikom służb mundurowych i placówek społecznych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych umożliwiający podniesienie kwalifikacji na kierunku studiów zgodnym z wykonywanym zawodem. Zajęcia dydaktyczne ukierunkowane na rozwiązywanie problemów praktycznych, badania społeczne, realizację programów i projektów profilaktycznych, kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych, zdolności samoobrony, pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu prawa, nauk społecznych, humanistycznych i bezpieczeństwa prowadzą oprócz utytułowanych naukowców Społecznej Akademii Nauk praktycy z: policji, zakładów karnych, prokuratury, sądów, ośrodków resocjalizacyjnych, itp.

Specjalizacje

 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną - specjalność na kierunku Pedagogika

Dlaczego warto?

Studia pedagogiczne w Społecznej Akademii Nauk:

 • Są bezpieczne. Spełniają wszelkie wymogi formalne związane nie tylko z samym kierunkiem studiów, ale również z zawodami, do których przygotowują
 • Są dostosowane do rzeczywistości. Uwzględniają dynamikę społeczną i wymagający rynek pracy. Zawierają w programie najnowsze trendy i osiągnięcia pedagogiki, w tym rezultaty projektów międzynarodowych
 • Są elastyczne. Program jest szybko dostosowywany do dynamicznego rynku pracy oraz zmieniających się przepisów z dziedziny oświaty i opieki
 • Studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące kształcenia w odpowiednich dziedzinach, mogą indywidualnie uzupełniać komponenty przygotowania pedagogicznego
 • Są interdyscyplinarne. Nie ukierunkowują w jednej tylko dziedzinie czy dyscyplinie, ale znacznie rozszerzają horyzonty dzięki programowi uwzględniającemu wiedzę i umiejętności z szeroko pojętej humanistyki, ale również dzięki wprowadzeniu ciekawych, łączonych bądź rozszerzonych specjalności
 • Są  naukowe. Studenci mają możliwość uczestniczenia w poważnych badaniach naukowych, wyjazdów na stypendia zagraniczne, uczestniczenia w konkursach, projektach, pisania artykułów naukowych i publikowania ich
 • Są nowoczesne. Są prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia takich jak: projekty, warsztaty czy e-learning
 • Są przyjacielskie. Zarówno kadra jak i studenci przywiązują dużą wagę do tego, aby studiowanie pedagogiki było przyjemne, odbywało się w sympatycznej, miłej, wręcz rodzinnej atmosferze. Bo kto ma dać przykład zgodnego współdziałania jak nie (przyszli) pedagodzy?
 • Są przyjazne. Studenci zawsze mogą zgłaszać swe problemy do opiekunów kierunku. Mają jasno sprecyzowane zadania w całym toku studiów, znają osoby odpowiedzialne za poszczególne składniki procesu studiowania, które to osoby zawsze przyjdą im z pomocą
 • Są wartościowe. Dają „humanistyczny szlif”, ponieważ ich program jest przepełniony ideami i wartościami współczesnej humanistyki
 • Są wysokiej jakości. Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach, będący w większości pracownikami SAN jako swego podstawowego miejsca pracy.Program współtworzą również pra Programy studiów uwzględniają wyniki najnowszych badań, w tym badań własnych naszych wykładowców

Wybitni wykładowcy, praktycy

 • Dr Paweł Sydor – Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi.
 • Dr Waldemar Szymański – prokurator Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim.
 • Dr n. med. Sławomir Wolniak – lekarz psychiatra, psychoterapeuta, właściciel i ordynator Kliniki Leczenia Uzależnień WOLMED w Dubiu.
 • Młodszy inspektor Paweł Karolak – Komendant Miejski Policji w Łodzi (doświadczony dowódca licznych operacji policyjnych i doświadczony manager).
 • Podpułkownik mgr Arkadiusz Janiszewski – Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie. Doświadczony oficer Służby Więziennej, wychowawca i terapeuta.
 • Podinspektor w st. spocz. mgr Zbigniew Szewczyk – były policjant (długoletni Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie). Wieloletnie doświadczenie w policyjnym zabezpieczaniu imprez masowych, w tym meczów piłkarskiej ekstraklasy i I ligi, trener i instruktor w zakresie samoobrony i sztuk walki.
 • Podpułkownik Cezary Łuczak – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie. Doświadczony oficer Służby Więziennej, wychowawca i terapeuta.
 • Kapitan mgr Renata Tybura – Kierownik Oddziału Terapeutycznego Zakładu Karnego w Garbalinie. Psychoterapeuta leczenia uzależnień, trener treningu zastępowania agresji, oficer Służby Więziennej, biegły z listy Sądu Okręgowego w Łodzi.
 • Nadkomisarz mgr Arkadiusz Stawiarski – oficer Policji, psycholog, były wykładowca Szkoły Policji w Katowicach, autor publikacji z zakresu psychologii i prawa. Zainteresowania zawodowe: psychologiczne symptomy dot. wiarygodności zeznań świadków.
 • Komisarz mgr Sławomir Szymański – wieloletni funkcjonariusz pionu kryminalnego Policji, specjalista ds. prasowo-informacyjnych (oficer prasowy) Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, trener w zakresie promocji Praw Człowieka oraz przeciwdziałaniu przestępstwom z nienawiści, profilaktyk, nauczyciel, autor publikacji w zakresie etyki policyjnej, profilaktyki i prewencji kryminalnej, koordynator programu Profilaktyka a Ty.
 • Aspirant sztabowy mgr Artur Przybylski – policjant, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie taktyki i techniki kryminalistycznej.
 • Mgr Jacenty Pajkert – wychowawca i dyrektor w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie, certyfikowany trener psychoterapeuta.