Studia I stopnia

Resocjalizacja*

Już od 350 zł miesięcznie!

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika ze specjalnością Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną to niezwykle interesujący wybór, gwarantujący absolwentowi ciekawą ścieżkę kariery zawodowej. Po ukończeniu studiów otwiera się szeroka perspektywa pracy, pracy stabilnej w instytucjach państwowych ale również i prywatnych.

 

Zajęcia dydaktyczne ukierunkowane na rozwiązywanie problemów praktycznych, case, badania społeczne, realizację programów i projektów profilaktycznych, kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych, zdolności samoobrony, pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu prawa, nauk społecznych, humanistycznych i bezpieczeństwa prowadzą oprócz utytułowanych naukowców Społecznej Akademii Nauk praktycy z: policji, zakładów karnych, prokuratury, sądów, ośrodków resocjalizacyjnych, itp.

 

Wiedza uzyskana na studiach:

 • zdobędziesz wiedzę o występujących w społeczeństwie patologiach społecznych, a w szczególności o systemach, metodach i formach pracy profilaktycznej, terapeutycznej oraz resocjalizacyjno-penitencjarnej,
 • zdobędziesz wiedzę na temat uzależnień i współuzależnień. Zdobędziesz umiejętności udzielania pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym od środków toksycznych oraz zachowań agresywnych,
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie przeciwdziałaniu przemocy,
 • będziesz umiał interweniować w sytuacjach kryzysowych, poznasz przyczyny i skutki zaburzeń zachowania i możliwości im przeciwdziałania,
 • zdobędziesz umiejętności i nauczysz się metod i form pracy w ośrodkach wychowawczych, poprawczych, zakładach karnych oraz służbach mundurowych i zespołach kuratorskich.

Dlaczego warto?

Studia pedagogiczne w Społecznej Akademii Nauk:

 • Są bezpieczne. Spełniają wszelkie wymogi formalne związane nie tylko z samym kierunkiem studiów, ale również z zawodami, do których przygotowują.
 • Są dostosowane do rzeczywistości. Uwzględniają dynamikę społeczną i wymagający rynek pracy. Zawierają w programie najnowsze trendy i osiągnięcia pedagogiki, w tym rezultaty projektów międzynarodowych.
 • Są elastyczne. Program jest szybko dostosowywany do dynamicznego rynku pracy oraz zmieniających się przepisów z dziedziny oświaty i opieki.
 • Studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące kształcenia w odpowiednich dziedzinach, mogą indywidualnie uzupełniać komponenty przygotowania pedagogicznego.
 • Są interdyscyplinarne. Nie ukierunkowują w jednej tylko dziedzinie czy dyscyplinie, ale znacznie rozszerzają horyzonty dzięki programowi uwzględniającemu wiedzę i umiejętności z szeroko pojętej humanistyki, ale również dzięki wprowadzeniu ciekawych, łączonych bądź rozszerzonych specjalności.
 • Są  naukowe. Studenci mają możliwość uczestniczenia w poważnych badaniach naukowych, wyjazdów na stypendia zagraniczne, uczestniczenia w konkursach, projektach, pisania artykułów naukowych i publikowania ich.
 • Są nowoczesne. Są prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia takich jak: projekty, warsztaty czy e-learning.
 • Są przyjacielskie. Zarówno kadra jak i studenci przywiązują dużą wagę do tego, aby studiowanie pedagogiki było przyjemne, odbywało się w sympatycznej, miłej, wręcz rodzinnej atmosferze. Bo kto ma dać przykład zgodnego współdziałania jak nie (przyszli) pedagodzy?
 • Są przyjazne. Studenci zawsze mogą zgłaszać swe problemy do opiekunów kierunku. Mają jasno sprecyzowane zadania w całym toku studiów, znają osoby odpowiedzialne za poszczególne składniki procesu studiowania, które to osoby zawsze przyjdą im z pomocą.
 • Są wartościowe. Dają „humanistyczny szlif”, ponieważ ich program jest przepełniony ideami i wartościami współczesnej humanistyki.
 • Są wysokiej jakości. Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach, będący w większości pracownikami SAN jako swego podstawowego miejsca pracy. Program współtworzą również pra Programy studiów uwzględniają wyniki najnowszych badań, w tym badań własnych naszych wykładowców.

Warto bo specjalność Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną:

 • Stwarza szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia po ukończeniu studiów.
 • Przygotowuje do procesu rekrutacji do służb mundurowych.
 • Pozwala uzyskać umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu kuratora sądowego, socjoterapeuty, street-workera, wychowawcy w zakładzie karnym i poprawczym.
 • Realizowana jest na profilu praktycznym, co przekłada się na dobre przygotowanie do wykonywania zawodu.
 • Gwarantuje podwyższenie kompetencji społecznych, w obszarze samorozwoju i autoprezentacji, umiejętności wysławiania się i budowania argumentacji, tworzenia projektów indywidualnych i grupowych.
 • Realizowana jest przez utytułowanych naukowców Społecznej Akademii Nauk oraz doświadczonych i wysoko cenionych praktyków z: policji, zakładów karnych, prokuratury, sądów, ośrodków resocjalizacyjnych, itp.

Wykładowcy-praktycy

 • dr Marta Bem

 • dr Marek Borowski

 • dr Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda

 • dr Iwona Jankowska

 • dr Nell Stolińska-Pobralska

 • mgr Alicja Biała- Kalbarczyk

 • mgr Katarzyna Chotkowska

 • mgr Joanna Gruszczyńska

 • mgr Dorota Maria Pietraszewska

 • ppor. Ewa Rogalska