Studia I stopnia

Resocjalizacja*

Już od 350 zł miesięcznie!

Studia przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą nieść pomoc innym. Każdy bowiem, kto jest zainteresowany pracą wymagającą znajomości problemów i patologii społecznych, a także problematyką resocjalizacyjną znajdzie na specjalności mnóstwo informacji i umiejętności niezbędnych do tego, aby poprawiać tę najbardziej wrażliwą sferę społeczną – sferę zagrożeń i wykluczenia.

 

Studenci w toku studiów zyskują  przygotowanie teoretyczne i praktyczne przydatne w procesie rekrutacji do wszystkich instytucji resocjalizacyjnych, ale także mają możliwość zdobycia certyfikatów podwyższających liczbę punktów w procesie doboru do służb, a potwierdzających uzyskanie umiejętności np. w zakresie samoobrony i sportów walki.

 

Absolwenci mogą pracować w następujących instytucjach:

 1. Policja
 2. Straż Miejska
 3. Pogotowie Opiekuńcze
 4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
 5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
 6. Świetlica środowiskowa
 7. Dom Dziecka
 8. Zakład Poprawczy
 9. Zakład Karny
 10. Pedagog szkolny
 11. MONAR
 12. Ośrodki uzależnień
 13. Domy Kultury
 14. Streetworking
 15. Instytucje samorządowe

Zdobywane uprawnienia