Studia I stopnia

Pielęgniarstwo

Już od 504 zł płatnych w 10 ratach!

Studia na kierunku Pielęgniarstwo skierowane są do osób zainteresowanych wiedzą z zakresu nauk medycznych, zapewnianiem bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki oraz udzielania świadczeń w zakresie promowania zdrowia. Popyt na specjalistów Pielęgniarstwa wzrasta nie tylko w kraju, ale także za granicą, gdzie polscy specjaliści znajdują satysfakcjonującą pracę. 

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo:

 • posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych, znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • potrafi korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym, samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw, organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

 

 

 

Dlaczego warto?

 • zajęcia praktyczne stanowią zdecydowaną większość wszystkich zajęć w programie studiów,
 • kierunek zapewnia dużą liczbę godzin praktyk, m.in. w szpitalach, klinikach i prywatnych ośrodkach leczniczych, które pozwalają zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów,
 • duże zapotrzebowanie na rynku pracy na wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską.

Wykładowcy-praktycy:

 • dr hab. n. med. Paweł Kolasa
 • dr hab. n. med. Grzegorz Piotrowski
 • dr hab. n. med. Zbigniew Morawiec
 • dr n. med. Juliusz Ostrowski
 • dr Maria Cianciara
 • dr Halina Olszewska
 • dr n. med. Barbara Skonieczka

Partnerzy kierunku:

 • Centrum Medycyny, Kosmetologii i Fitness MEDKOS;
 • Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza, Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej, przy ul. Niekłańskiej 4/24 w Warszawie;
 • Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie przy ul. Szaserów 128;
 • ORPEA Polska Sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa.