Studia I stopnia

Pielęgniarstwo

Już od 504 zł płatnych w 10 ratach!

Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w:

  • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach rehabilitacyjnych;
  • zakładach opiekuńczo-leczniczych;
  • domach pomocy społecznej;
  • żłobkach, szkołach;
  • hospicjach.