Studia I stopnia

Pedagogika

Już od 350 zł miesięcznie!

Wybrane przedmioty

Wybrane przedmioty ogólne

 • Pedagogika ogólna i społeczna, dydaktyka, teoria i historia wychowania, niezbędne do tego, aby umieć trafić do drugiego człowieka.
 • Wiedza o społeczeństwie i problemach społecznych, gruntowna wiedza z socjologii, patologii społecznych, diagnozy i profilaktyki.
 • Wiedza i umiejętności psychologiczne, radzenie sobie ze stresem oraz umiejętności psychospołeczne niezbędne do pracy z ludźmi w różnym wieku.
 • Wiedza o systemie prawno-społecznym, w tym o systemie kształcenia, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach wspierających szkołę, wspieraniu rodziny.
 • Podwyższenie kompetencji społecznych i interpersonalnych, w tym np. samorozwój i autoprezentacja, umiejętność wysławiania się i budowania argumentacji.
 • Projekty indywidualne i grupowe rozwijające umiejętność współpracy, twórczego myślenia, podejmowania decyzji, planowania, organizowania.
 • Pomoc przedmedyczna.
 • Trening umiejętności społecznych.
 • Projektowanie własnej ścieżki rozwoju.

 

Na specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 • Metodyka pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie opieki, wsparcia, doradztwa, profilaktyki i aktywizowania
 • Projektowanie zajęć z dziećmi i dorosłymi
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Warsztaty umiejętności pedagogicznych

 

Na specjalności resocjalizacja – zobacz zakładka Resocjalizacja

 

Na specjalności Doradztwo zawodowe i personalne

 • Metodyka doradztwa zawodowego i personalnego
 • Socjologia pracy
 • Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • Podstawy coachingu

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.