Studia I stopnia

Pedagogika

Już od 470 zł miesięcznie!

Uprawnienia

Ukończenie kierunku daje kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej w podmiotach systemu oświaty, polityki społecznej i resocjalizacji.

Szczegółowo:

Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika w specjalności Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna nadaje kwalifikacje (dyplom ukończenia studiów licencjackich), do pracy w przedszkolu i jako nauczyciel w klasach I-III szkoły podstawowej – nauczanie wczesnoszkolne. Po ukończeniu studiów można kontynuować kształcenie na poziomie magisterskim w innej wybranej specjalności.

 

Ukończenie kierunku Pedagogika w specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza daje kwalifikacje (dyplom ukończenia studiów licencjackich) do pracy w internacie, bursie szkolnej, świetlicy, placówce opiekuńczo-wychowawczej, w tym w domu dziecka. Po ukończeniu studiów można kontynuować naukę na poziomie magisterskim w innej, wybranej specjalności pedagogicznej i uzyskać kwalifikacje do pracy w drugiej specjalności.

 

Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika w specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną daje dyplom ukończenia studiów licencjackich i umożliwia kontynuację studiów na poziomie magisterskim.