Studia I stopnia

Pedagogika

Już od 410 zł płatnych w 10 ratach

Absolwenci kierunku Pedagogika mogą podjąć pracę w:

 • placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach
 • domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej
 • placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego i zawodowego
 • poradniach pedagogiczno-psychologicznych
 • urzędach pracy
 • placówkach resocjalizacyjnych
 • w klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności
 • organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych
 • innych instytucjach, w których konieczne jest wykształcenie w zakresie pedagogiki uzupełnione wiedzą psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną.

Absolwenci I stopnia studiów na kierunku Pedagogika mają przygotowanie pedagogiczne oraz posiadają kwalifikacje nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Uprawnienia

 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Kwalifikacje nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej