Studia I stopnia

Logistyka

Już od 520 zł płatnych w 10 ratach

Wybrane przedmioty

 • Ekologistyka
 • Zamówienia publiczne w logistyce
 • Gospodarka magazynowa
 • Outsourcing logistyczny
 • Podstawy logistyki międzynarodowej
 • Centra logistyczne
 • Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego
 • Wdrażanie i certyfikacja systemów zarządzania jakością w logistyce
 • Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 • Europejskie systemy transportowe
 • Strategie logistyczne
 • Systemy logistyczne
 • Podstawy zarządzania łańcuchem dostaw
 • Ryzyko w systemach logistycznych
 • Wsparcie informatyczne zarządzania procesami logistycznymi
 • Podstawy projektowania elementów infrastruktury logistycznej

Program studiów może ulec nieznacznej modyfikacji.