Studia I stopnia

Logistyka

Już od 520 zł płatnych w 10 ratach

W dobie globalizacji, integracji oraz ciągłego rozwoju nowoczesnych form komunikacji niezbędnym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Świadomi tego, że zmienione warunki otoczenia wymagają zatrudniania specjalistów w zakresie współczesnego zarządzania logistycznego, proponujemy nowoczesny program studiów dający możliwości zatrudnienia w interesującym zawodzie. Zapewniamy możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy na temat procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych.

Specjalności

  • Logistyka handlu i dystrybucji
  • Logistyka przedsiębiorstw przemysłowych
  • Transport-Spedycja-Logistyka (TSL)

Dlaczego warto?

  • Rosnące zapotrzebowanie na kadrę logistyczną daje możliwość znalezienia dobrej pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, spedycyjnych, transportowych, magazynowych oraz u przewoźników drogowych i lotniczych.

  • Logistyka to bardzo ciekawy i interdyscyplinarny kierunek studiów, dający możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z, infrastruktury logistycznej, projektowania procesów, marketingu, zarządzania, ekonomii. Absolwenci logistyki mają znacznie lepsze rozeznanie w funkcjonowaniu przedsiębiorstw niż Ci, którzy skończyli wąsko sprofilowane kierunki studiów.

  • Podjęcie pracy na stanowisku logistyka umożliwia współpracę z agencjami celnymi, kontrolowanie jakości i terminowości wykonywania usług logistycznych, koordynowanie działań logistycznych oraz współpracowanie z dostawcami i działami sprzedaży.