Studia I stopnia

Logistyka

Już od 450 zł miesięcznie!

Absolwenci logistyki będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze menedżera oraz specjalisty ds. zarządzania logistycznego w firmach zajmujących się: transportem, spedycją, organizacją wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałów, ludzi i informacji, funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

Po ukończeniu studiów możesz zostać:

 • pracownikiem przedsiębiorstw zajmujących się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem
 • pracownikiem firm spedycyjnych przy: controllingu, harmonogramowaniu, rozliczeniach, planowaniu przepływów
 • menedżerem organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych
 • menedżerem odpowiedzialnym za balansowanie zdolności produkcyjnych
 • specjalistą ds. jakości, standaryzacji i kontroli procesów
 • kierownikiem centrum magazynowania i dystrybucji
 • pracownikiem służb utrzymania ruchu lotniczego
 • pracownikiem jednostek doradczych i innych organizacji, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna i informatyczna
 • specjalistą ds. obsługi klienta
 • specjalistą ds. handlu elektronicznego
 • doradcą biznesowym w zakresie logistyki

 

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Logistyka można kontynuować naukę na studiach II stopnia w ramach ścieżki kształcenia Logistyka w zarządzaniu.