Studia I stopnia

Logistyka

Już od 520 zł płatnych w 10 ratach

Po ukończeniu studiów możesz zostać:

  • pracownikiem przedsiębiorstw zajmujących się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem,
  • pracownikiem firm spedycyjnych przy: controllingu, harmonogramowania, rozliczania, planowania przepływów,
  • menedżerem organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych,
  • menedżerem odpowiedzialnym za balansowanie zdolności produkcyjnych w firmach,
  • specjalistą ds. jakości, standaryzacji i kontroli procesów,
  • kierownikiem magazynu,
  • pracownikiem służb utrzymania ruchu lotniczego,
  • pracownikiem jednostek doradczych i innych organizacji, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna i informatyczna.

 

Kontynuacja nauki

Absolwenci Logistyki mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie. Dedykowana specjalność to Menedżer logistyki.