Studia I stopnia

Lingwistyka stosowana

Już od 570 zł miesięcznie!

Wybrane przedmioty

 • Wstęp do językoznawstwa
 • Komunikacja medialna
 • Zarys wiedzy o kulturze obszaru
 • Tłumaczenie pisemne
 • Tłumaczenie konferencyjne symultaniczne
 • Fonetyka teoretyczna i fonologia
 • Zarys lingwistyki stosowanej
 • Komunikacja w gospodarce (przemysł, handel, usługi)
 • Pragmatyka przekładu
 • Psychologia języka – zarys
 • Zarys nauki o literaturze obszaru
 • Ćwiczenia językowe – gramatyka praktyczna
 • Ćwiczenia językowe – ćwiczenia konwersacyjne
 • Ćwiczenia językowe – ćwiczenia pisemne
 • Ćwiczenia językowe – fonetyka korektywna

Program studiów może ulec nieznacznej modyfikacji.