Studia I stopnia

Lingwistyka stosowana *

Już od 510 zł miesięcznie!

Czesne za rok studiów   Płatność w 10 ratach   Płatność w 2 ratach   Płatność jednorazowa 
Tryb stacjonarny 550 zł 2700 zł 5400 zł
Tryb niestacjonarny 510 zł 2500 zł  5000 zł 

Opłaty kwalifikacyjne

Opłata rekrutacyjna: 100 zł

 

Opłata za legitymację elektroniczną z kartą miejską - 20 zł

 • Wpisowe dla kandydatów z UE - 400 zł
 • Wpisowe dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi - 400 zł
 • Wpisowe dla kandydatów spoza Unii Europejskiej:
  - € 300 - studia w języku angielskim
  - € 200 - studia w języku polski

Opłaty kwalifikacyjne są:

 • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
 • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
 • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Czesne

Czesne może być opłacane jednorazowo - pełna kwota płatna do 25.09 br., w dwóch ratach - I rata płatna do 25.09 br. i II płatna do 25.02 br. oraz w 10 ratach płatne do: I - 25.09; II - 25.10; III - 25.11; IV - 25.12; V - 25.01; VI - 25.02; VII - 25.03; VIII - 25.04; IX - 25.05; X - 25.06.

Wpłaty

Opłaty kwalifikacyjne (opłatę rejestracyjną, wpisowe, opłatę za legitymację oraz pierwsze czesne) należy uiścić na wybrane konto bankowe

uczelni:

 • BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr.: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
 • PKO BP SA 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086


W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne, opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.


Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub przesłaniu skanu dokumentu potwierdzającego płatność na adres rekrutacja_wawa@san.edu.pl.