Studia I stopnia

Lingwistyka stosowana

Już od 570 zł miesięcznie!

 

Czesne za rok studiów   Płatność w 10 ratach   Płatność w 2 ratach   Płatność jednorazowa 
Tryb stacjonarny 670 zł  3350 zł 6700 zł
Tryb niestacjonarny 570 zł  2850 zł 5700 zł

 

Sprawdź aktualne promocje i oszczędzaj  »

 

Opłaty kwalifikacyjne

Opłata rekrutacyjna: 100 zł

 

Opłata za legitymację elektroniczną z kartą miejską - 20 zł

 • Wpisowe dla kandydatów z UE - 400 zł
 • Wpisowe dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi - 400 zł
 • Wpisowe dla kandydatów spoza Unii Europejskiej:
  - € 300 - studia w języku angielskim
  - € 200 - studia w języku polski

Opłaty kwalifikacyjne są:

 • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
 • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
 • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Opłaty czesnego

 • JEDNORAZOWO
  Pełna kwota czesnego płatna do 25 września 2018 r. 
 • SEMESTRALNIE (w dwóch ratach)
  Pierwsza rata powinna być opłacona do 25 września 2018 r., druga rata powinna być opłacona do 25 lutego 2018 r.
 • w 10 RATACH
  Każda rata powinna być wpłacona do 25 dnia danego miesiąca - począwszy od września 2018 r., skończywszy na czerwcu 2019 r. Terminy płatności: 25.09.2018 r.; 25.10.2018 r.; 25.11.2018 r.; 25.12.2018 r.; 25.01.2019 r.; 25.02.2019 r.; 25.03.2019 r.; 25.04.2019 r.; 25.05.2019 r.; 25.06.2019 r.

Wpłaty

Opłaty kwalifikacyjne (opłatę rejestracyjną, wpisowe, opłatę za legitymację oraz pierwsze czesne) należy uiścić na wybrane konto bankowe

uczelni:

 • BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr.: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
 • PKO BP SA 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086


W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne, opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.


Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub przesłaniu skanu dokumentu potwierdzającego płatność na adres rekrutacja_wawa@san.edu.pl.