Studia I stopnia

Filologia angielska z drugim językiem obcym

Już od 600 zł miesięcznie!

Nabyte w czasie studiów umiejętności pozwolą ich absolwentom uzyskać zatrudnienie tam, gdzie pracodawcy oczekują skutecznej pomocy m.in. w prowadzeniu międzynarodowej działalności gospodarczej, biznesowej, rekreacyjnej, kulturowej, jak również politycznej tak w kraju, jak i zagranicą. Umiejętności te pozwolą absolwentom skutecznie wspierać swych pracodawców w ich działaniach podejmowanych m.in. dla:

  • pozyskania i wykonania międzynarodowych kontraktów produkcyjnych, biznesowych, kulturowych, społecznych, turystycznych i politycznych;
  • wypromowania w zgodzie z zasadami komunikacji nie tylko interlingwalnej, lecz także interkulturowej przedsiębiorstwa pracodawcy i jego projektów;
  • rozwiązania różnego rodzaju nieporozumień komunikacyjnych pojawiających się we współpracy międzynarodowej w kraju i zagranicą;
  • rozwiązania problemów komunikacyjnych pojawiających wewnątrz wielojęzycznych i wielokulturowych wspólnot, korporacji, firm.