Studia I stopnia

Informatyka

Już od 630 zł miesięcznie!

Wybrane przedmioty na kierunku Informatyka

Przedmioty podstawowe

 • Algebra liniowa z geometrią analityczną
 • Analiza matematyczna      
 • Matematyka dyskretna
 • Metody probabilistyczne i statystyka
 • Fizyka
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Układy elektroniczne i technika cyfrowa
 • Przetwarzanie i transmisja sygnałów

Przedmioty fakultatywne

 • Oprogramowanie użytkowe / Projektowanie graficzne
 • Projektowanie internetowych aplikacji wielowarstwowych
 • Zaawansowane technologie internetowe / Środowiska zarządzania treściami (CMS)
 • Programowanie urządzeń mobilnych
 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Komputerowe systemy zarządzania (Microsoft DYNAMICS AX)
 • Zarządzanie projektami biznesowymi (MS PROJECT)

 

 

Przedmioty kierunkowe

 • Wstęp do programowania
 • Wprowadzenie do technik internetowych
 • Algorytmy i struktury danych
 • Architektura systemów komputerowych 
 • Systemy operacyjne
 • Sieci komputerowe
 • Technologie bezprzewodowe
 • Paradygmaty programowania
 • Programowanie obiektowe
 • Grafika komputerowa i wizualizacja
 • Komunikacja człowiek – komputer
 • Sztuczna inteligencja
 • Bazy danych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Systemy wbudowane
 • Informatyczne wspomaganie zarządzania
 • Problemy społeczne i zawodowe informatyki
 • Projekt zespołowy
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Przedmioty specjalnościowe

Grafika komputerowa w mediach

 • Komputerowe przygotowywanie publikacji do drukowania (DTP)
 • Grafika wektorowa (CorelDraw, Illustrator)
 • Grafika bitmapowa (Photoshop)
 • Publikacje elektroniczne (program InDesign)
 • Projektowanie interfejsów interaktywnych (HTML5, Adobe AIR)
 • Projektowanie serwisów internetowych (program Dreamweaver)
 • Reklama telewizyjna (After Effects, Premiere)

 

Grafika komputerowa i aplikacje internetowe

 • Wzorce architektoniczne serwisów internetowych
 • Podstawowe techniki animacji komputerowej
 • Techniki pozyskiwania i przetwarzania obrazu rastrowego
 • Metody rozpoznawania obrazów
 • Projektowanie aplikacji multimedialnych
 • Programowanie aplikacji graficznych

 

Inżynieria oprogramowania systemów informacyjnych

 • Inżynieria oprogramowania baz danych
 • Modelowanie i symulacja komputerowa
 • Programowanie systemowe
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Projektowanie aplikacji bazodanowych
 • Projektowanie systemów informatycznych

Zajęcia praktyczne

Studenci zdobywają praktyczne umiejętności dzięki warsztatom z pracownikami firmy IBM. Mają możliwość korzystania z wiedzy oraz doświadczenia wybitnych praktyków niezbędną w codziennej pracy zawodowej. Dzięki udziałowi w zajęciach IBM Skills Academy studenci są zaangażowani w praktyczne ćwiczenia szkoleniowe oraz mają szansę wziąć udział w hackathonie, stażu i możliwościach zatrudnienia.