Studia I stopnia

Informatyka

Już od 630 zł miesięcznie!

Kierunek Informatyka dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu firm, urzędów i instytucji. Studia umożliwiają praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi (programowych i sprzętowych). Kadra stawia sobie za cel przekazanie studentom wiedzy i wykształcenie umiejętności, które ułatwią zrozumienie działania współczesnych systemów komputerowych (informatycznych) oraz umożliwią zarządzanie nimi oraz ich użytkowanie.

 

Specjalności

 • Teleinformatyka
 • Grafika komputerowa w mediach
 • Grafika komputerowa i aplikacje internetowe
 • Inżynieria oprogramowania

 

Wykładowcy

dr hab. Marek Orzyłowski prof. SAN

Zajmuje się zagadnieniami komputerowego sterowania procesami technologicznymi, głównie w przemyśle półprzewodnikowym oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów. Jest autorem 2 monografii, ponad 100 publikacji naukowych oraz kilkunastu patentów.

dr hab. Piotr Bilski

Zainteresowania badawcze obejmują: diagnostykę systemów analogowych, projektowanie i analizę wirtualnych przyrządów pomiarowych, opracowywanie automatycznych algorytmów generowania profili geotechnicznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.

dr hab. Ryszard Kozera

Ukończył studnia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim w 1985r., stopień doktora nauk komputerowych uzyskał na Uniwersytecie Flinders Australii Południowej (Adelajda, nostryfikowany w 1992 na Uniwersytecie Warszawskim) oraz stopień doktora habilitowanego na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w 2006r. Piastuje honorową pozycję Adjunct Associate Professor w Szkole Informatyki i Inżynierii Oprogramowania na Uniwersytecie Zachodniej Australii w Perth. Profesor Kozera został nagrodzony trzykrotnie uznanym na świecie stypendium naukowym Alexandra von Humboldta (latach 1995-2004). Otrzymał nagrodę od Fundacji Humboldta za najlepszy projekt naukowy w 1996 r. Zainteresowania badawcze Profesora Kozery obejmują wizję komputerową, analizę numeryczną, optymalizację, interpolację i aproksymację, cząstkowe równania różniczkowe i sztuczną inteligencję.

dr Konrad Grzanek

Naukowiec, programista i wykładowca. Absolwent Politechniki Łódzkiej (FTiMS). Adiunkt w Społecznej Akademii Nauk. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na językach programowania, jakości oprogramowania, procesach powstawania programów komputerowych oraz sztucznej inteligencji, w szczególności na łączeniu metod uczenia maszynowego ze statyczną analizą oprogramowania. Jako programista jest zwolennikiem i propagatorem funkcyjnego stylu programowania. Autor ponad 30 publikacji związanych z różnymi problemami informatyki i inżynierii oprogramowania.

Dlaczego warto?

 • W czasie studiów zdobędziesz wiedzę ogólną i umiejętności praktyczne z zakresu programowania, sieci komputerowych, grafiki komputerowej, inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji i wielu innych dziedzin wiedzy niezbędnych dla informatyka.
 • Wszelkie standardy dotyczące technologii informatycznych istnieją we wszystkich dziedzinach współczesnego rozwiniętego świata, dlatego też współczesny rynek pracy zabiega o dobrych informatyków, a tylko takich kształci nasza uczelnia.
 • Tylko u nas masz możliwość zdobycia wiedzy, która pozwoli Ci zostać doskonałym programistą lub grafikiem komputerowym. Nasza Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, odpowiednio dostosowaną do wymagań nowoczesnego nauczania przedmiotów informatycznych.
 • Współpracujemy ze IBM Skills Academykomórkami informatycznymi TVP.
 • Oferujemy nowoczesne, interdyscyplinarne specjalności, odpowiadające na aktualne zapotrzebowanie rynku krajowego i międzynarodowego rynku IT.
 • Program Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA) umożliwia studentom korzystanie z najnowszego oprogramowania firmy Microsoft w ramach programów licencyjnych DreamSpark Premium.
 • Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora w obszarze nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka, co stanowi potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia.
 • Studenci zdobywają praktyczne umiejętności dzięki warsztatom z pracownikami firmy IBM. Mają możliwość korzystania z wiedzy oraz doświadczenia wybitnych praktyków niezbędną w codziennej pracy zawodowej.
 • Dzięki udziałowi w zajęciach IBM Skills Academy studenci są zaangażowani w praktyczne ćwiczenia szkoleniowe oraz mają szansę wziąć udział w hackathonie, stażu i możliwościach zatrudnienia.

 

Partnerzy kierunku

 • IBM
 • ALTKOM
 • E-TECH
 • ACADEMIA CISCO
 • TVP