Studia I stopnia

Informatyka

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Kierunek Informatyka dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu firm, urzędów i instytucji. Studia umożliwiają praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi (programowych i sprzętowych). Studia inżynierskie I stopnia pozwalają na nabycie umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych oraz na praktyczne zaznajomienie się z sieciami komputerowymi i bazami danych oraz grafiką komputerową. Kadra stawia sobie za cel przekazanie studentom wiedzy i wykształcenie umiejętności, które ułatwią zrozumienie działania współczesnych systemów komputerowych (informatycznych) i teleinformatycznych oraz umożliwią ich użytkowanie i zarządzanie nimi.

 

Specjalności

 • Grafika komputerowa i aplikacje internetowe
 • Inżynieria oprogramowania systemów informatycznych

Celem specjalizacji jest kształcenie w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi projektowania grafiki i animacji komputerowej (zarówno 2D jak i 3D), aplikacji multimedialnych na potrzeby rozwiązań internetowych, jak i wizualizacji danych in modeli (dwu i trójwymiarowych).

 

Tematyka zajęć

 • Wzorce architektoniczne serwisów internetowych
 • Podstawowe techniki animacji komputerowej
 • Hurtownie danych
 • Metody rozpoznawania obrazów
 • Projektowanie aplikacji multimedialnych
 • Programowanie aplikacji internetowych

 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci uczelni mają szansę na zatrudnienie jako projektanci aplikacji graficznych i multimedialnych dwu- i trójwymiarowych.

Specjalizacja skupia się na kluczowych aspektach praktycznego wytwarzania oprogramowania, poczynając od analizy wymagań, poprzez projektowanie i ostatecznie implementację (wraz z weryfikacją i walidacją) i ewolucję  gotowego oprogramowania.

 

Tematyka zajęć

 • Projektowanie aplikacji bazodanowych
 • Techniki przetwarzania wielowątkowego
 • Hurtowanie danych
 • Programowanie systemowe
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Programowanie aplikacji internetowych

 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci uczelni mają szansę na zatrudnienie jako:

 • Informatycy i konsultanci w branży IT, zajmującej się inżynierią systemów informatycznych, wspomagających działania użytkowników końcowych w sieci
 • Projektanci i koderzy w firmach software’owych oraz tych, zajmujących się analizą big data
 • Wdrożeniowcy i testerzy oprogramowania

 

Dlaczego warto?

 • Studenci mają możliwość otrzymania stypendiów fundowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Nowoczesne, interdyscyplinarne specjalności, odpowiadające na aktualne zapotrzebowanie rynku krajowego i międzynarodowego rynku IT.
 • Warsztaty i laboratoria stanowią zdecydowaną większość prowadzonych zajęć.
 • Nowoczesna baza dydaktyczna, odpowiednio dostosowana do wymagań nowoczesnego nauczania przedmiotów informatycznych.
 • Zajęcia studyjne i warsztatowe realizowane m.in. w firmach współpracujących z Uczelnią (firmy projektujące sieci komputerowe, firmy integrujące, poligrafie, drukarnie itp.).
 • Możliwość publikacji osiągnięć w periodykach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub seriach monograficznych Instytutu Technologii Informatycznych. 
 • Program Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA), który umożliwia studentom korzystanie z najnowszego oprogramowania firmy.
 • Microsoft w ramach programów licencyjnych DreamSpark Premium.
 • Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w obszarze nauk technicznych, w dyscyplinie Informatyka.
 • Możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających wysokie umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się poszczególnymi narzędziami informatycznymi.

 

Wykładowcy-praktycy

 • dr inż. Adrian Bilski
 • Mariusz Zawadzki 

Partnerzy kierunki

 • NOITE
 • ALTKOM
 • E-TECH
 • ACADEMIA CISCO
 • INVAR S.A.
 • IT MEDIA