Studia I stopnia

Informatyka

Już od 550 zł płatnych w 10 ratach

Absolwenci kierunku posiadać będą wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień informatyki takich jak programowanie, sieci komputerowe, grafik komputerowa, inżynieria oprogramowania, sztuczna inteligencja oraz specjalistyczne umiejętności z wybranej dziedziny informatyki.

 

Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli podjąć pracę jako:

  • informatycy w dowolnej firmie oraz jednostkach sektora publicznego (urzędy, przedsiębiorstwa transportu publicznego, jednostki służby zdrowia),
  • graficy komputerowi w agencjach reklamowych lub mediach,
  • specjaliści w studiach projektowych,
  • konstruktorzy specjalistycznych systemów komputerowych i oprogramowania,
  • specjalistów ds. rozwoju oprogramowania,
  • projektantów systemów internetowych i prezentacji multimedialnych,
  • administratorów/operatorów sieci teleinformatycznych.

 

Kontynuacja nauki

Absolwenci studiów I stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunku Informatyka.

Uprawnienia

W ramach zajęć specjalizacyjnych możliwe jest uzyskanie certyfikatów poświadczających nabyte umiejętności w zakresie: ścieżki sieciowej (CISCO, Microsoft), ścieżki systemowej (Microsoft, LINUX), ścieżki graficznej (aplikacje ADOBE, aplikacje COREL). Uzyskane umiejętności umożliwiają przystąpienie do odpowiednich egzaminów certyfikacyjnych (w firmach: CISCO, Microsoft, ADOBE i COREL).