Studia I stopnia

Informatyka

Już od 630 zł miesięcznie!

Absolwenci kierunku posiadać będą wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień informatyki takich jak programowanie, grafika komputerowa, inżynieria oprogramowania, sztuczna inteligencja oraz specjalistyczne umiejętności z wybranej dziedziny informatyki.

 

Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli podjąć pracę jako:

  • informatycy w dowolnej firmie oraz jednostkach sektora publicznego (urzędy, przedsiębiorstwa transportu publicznego, jednostki służby zdrowia),
  • graficy komputerowi w agencjach reklamowych lub mediach,
  • specjaliści w studiach projektowych,
  • konstruktorzy specjalistycznych systemów komputerowych i oprogramowania,
  • projektanci systemów internetowych i prezentacji multimedialnych,
  • specjaliści w zakresie analizy dużych masywów danych,
  • administratorzy/operatorzy sieci teleinformatycznych.

 

Kontynuacja nauki po studiach inżynierskich na kierunku Informatyka

Absolwenci studiów I stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunku Informatyka.

 

Uzyskane uprawnienia

Możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających wysokie umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się poszczególnymi narzędziami informatycznymi firmy Microsoft, IBM czy też CISCO.