Studia I stopnia

Grafika

Już od 680 zł miesięcznie!

Wybrane przedmioty

 • Estetyka
 • Antropologia kultury
 • Malarstwo i rysunek w przestrzeni społecznej
 • Pracownia rzeźby
 • Pracownia ilustracji
 • Pracownia grafiki reklamowej
 • Pracownia animacji
 • Montaż video
 • Pracownia Identyfikacji graficznej i plakatu
 • Cyfrowe struktury przestrzenne
 • Historia sztuki
 • Historia grafiki
 • Pracownia Liternictwa
 • Pracownia typografii
 • Podstawy grafika projektowej
 • Podstawy grafiki warsztatowej
 • Warsztat 2D – grafika bitmapowa
 • Warsztat 2D-graf. wektorowa
 • Warsztat 3D
 • Fotografia
 • DTP
 • Filozofia
 • Socjologia sztuki
 • Podstawy prawa
 • Pracownia Specjalnościowa multimediów
 • Interaktywne struktury przestrzenne
 • Pracownia Specjalnościowa reklamy
 • Pracownia grafiki wydawniczej

Lista przedmiotów do wyboru i sylabusy