Studia I stopnia

Grafika

Już od 590 zł płatnych w 10 ratach

Student kierunku Grafika zdobywa szeroką wiedzę z zakresu historii sztuki, kultury, cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii. Każdy słuchacz pozyskuje wiedzę i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne w zakresie grafiki i obszarów pokrewnych, umożliwiające podejmowanie twórczości własnej oraz pracy w zespole.

 

Przygotowywany jest do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowej. Podczas trwania nauki studenci poznają podstawy reklamy, projektowania gier komputerowych i tworzenia animacji. Uczą się także realizacji filmów reklamowych i artystycznych, tworzenia wizualizacji oraz trójwymiarowej grafiki.

Specjalizacje

 • Multimedia (Multimedia | Animacja)
 • Reklama

Wybitni wykładowcy, praktycy

 • dr hab. Piotr Welk, prof. SAN
 • dr Maria Piątek
 • dr Jaśmina Wójcik
 • mgr Krzysztof Ćwiertniewski

Dlaczego warto?

 • Kadra wykładowców z bogatym doświadczeniem praktycznym, zwłaszcza w zakresie przedmiotów projektowych i związanych z narzędziami cyfrowymi.
 • Zajęcia odbywające się w nowoczesnych salach komputerowych, wyposażonych w pakiety oprogramowania graficznego bądź w specjalistycznych pracowniach malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej.
 • Możliwość uczestniczenia w kilkudniowych plenerach dydaktycznych już od pierwszego roku.
 • W cykl studiów wpisane są zajęcia z posługiwania się specjalistycznymi programami komputerowymi do tworzenia grafiki 2D i 3D, m.in. programy pakietu Adobe, 3Ds Max, Flash.
 • Korelacja kształcenia ogólnoplastycznego i projektowego z kształceniem umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi – oprogramowaniem graficznym.
 • Dostosowanie programu kształcenia w zakresie specjalności i w ramach poszczególnych przedmiotów do nowoczesnych trendów i potrzeb rynku pracy.
 • Możliwość prezentacji swoich prac w instytucjach sztuki i kultury, współpracujących z Uczelnią.