Studia I stopnia

Grafika

Już od 680 zł miesięcznie!

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów:  studia I stopnia
Limit miejsc na studiach stacjonarnych:  20
Limit miejsc na studiach niestacjonarnych:  60
Uzyskany dyplom: licencjat na kierunku Grafika                                                           
Opiekun merytoryczny kierunku:

dr hab. Włodzimierz Pastuszak, prof. SAN

 

Zasady rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek Grafika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, zasadność wyboru przez kandydata kierunku studiów, sprawdzana jestna rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem uwzględniającej zainteresowania artystyczne w tym w zakresie grafiki, wraz z prezentacją portfolio (dokumentacji prac związanych z dowolną dziedziną z zakresu sztuk plastycznych np. fotografia, rysunek, projektowanie graficzne, komiks itd.). Zasady i procedury dotyczące rekrutacji na kierunek „grafika”, zostały określone w Uchwale Senatu SAN w Łodzi Nr 3 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019.

 

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie w języku polskim powinni złożyć następujące dokumenty:

  • Formularz rekrutacyjny - wypełniony i podpisany (formularz dostępny będzie poniżej oraz w Biurze Rekrutacji od 7 maja br.)
  • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  • fotografia (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • dowód wpłaty wpisowego, opłaty rejestracyjnej i opłaty za legitymację,
  • wypełnioną w dwóch egzemplarzach i podpisaną umowę o świadczeniu usług edukacyjnych wraz z załącznikiem (umowa dostępna będzie poniżej oraz w Biurze Rekrutacji od 7 maja br.)


Z uwagi na przyspieszenie procesu rekrutacji (i skrócenie kolejki) prosimy o przynoszenie ze sobą kserokopii wskazanych wyżej dokumentów!