Studia I stopnia

Finanse i rachunkowość

Już od 450 zł miesięcznie!

Wybrane przedmioty

  • Moduł ekonomiczny (mikro i makroekonomia, podstawy globalizacji, ekonometria)
  • Moduł finansowy (finanse, finanse publiczne, rynki finansowe, finanse przedsiębiorstw, bankowość, ubezpieczenia)
  • Moduł rachunkowości (rachunkowość finansowa, sprawozdawczość, rachunkowość podatkowa, rachunkowość MSP)
  • Moduł zarządczy (controlling, analiza finansowa, rachunkowość menedżerska, prawo gospodarcze i finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja i negocjacje, metody oceny projektów finansowych, zarządzanie ryzykiem finansowym)

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.