Studia I stopnia

Finanse i rachunkowość

Już od 530 zł miesięcznie!

Wybrane przedmioty

 

  • Moduł ekonomiczny (mikro i makroekonomia, podstawy globalizacji, ekonometria);
  • Moduł finansowy (finanse, finanse publiczne, rynki finansowe, finanse przedsiębiorstw, bankowość, ubezpieczenia);
  • Moduł rachunkowości (rachunkowość finansowa, sprawozdawczość, rachunkowość podatkowa, rachunkowość MSP);
  • Moduł zarządczy (controlling, analiza finansowa, rachunkowość menedżerska, prawo gospodarcze i finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja i negocjacje, metody oceny projektów finansowych).

 

Specjalności

  • Rachunkowość i analiza finansowa – rachunek i analiza kosztów, systemy informatyczne w rachunkowości, organizacja rachunkowości.

  • Finanse przedsiębiorstw – zewnętrzne źródła finansowania, planowanie finansowe i budżetowanie, instrumenty finansowe w przedsiębiorstwie.

  • Bankowość i doradztwo finansowe – private banking, zarządzanie ryzykiem operacyjnym, jakość i bezpieczeństwo informacji w instytucjach finansowych.