Studia I stopnia

Finanse i rachunkowość

Już od 530 zł miesięcznie!

Studia z zakresu finansów i rachunkowości skierowane są do osób zainteresowanych pracą związaną z obsługą finansową i rozliczaniem działalności przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych, bankowością, obsługą podatkową podmiotów gospodarczych, a także analityką finansową i controllingiem. To kierunek studiów pozwalający młodym ludziom na wszechstronne poznanie zagadnień zarządzania finansami w różnej wielkości jednostkach gospodarczych. Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość dają możliwość ciągłego rozwoju i dobre podstawy do rozpoczęcia pracy zawodowej i do kontynuowania nauki w ramach kształcenia ustawicznego.

 

Ze względu na dynamiczny rozwój rynku usług finansowych i księgowych, w tym lokowanie w Polsce centrów outsourcingowych obsługujących globalne przedsiębiorstwa, popyt na księgowych, doradców finansowych i podatkowych oraz kontrolerów istotnie wzrósł w ostatnich latach. Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość charakteryzują się bogatą ofertą zajęć praktycznych, a dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczych umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów.

Specjalności
 • Rachunkowość i analiza finansowa
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Bankowość i doradztwo finansowe
Wykładowcy

Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego posiadają przede wszystkim doświadczenie w praktyce gospodarczej. Są to konsultanci Ministerstwa Finansów, prezesi i dyrektorzy banków, dyrektorzy Departamentów Doradztwa Inwestycyjnego, właściciele biur rachunkowych i doradztwa podatkowego oraz znakomici ekonomiści. W ramach zajęć dodatkowych odbywają się seminaria, spotkania oraz warsztaty organizowane we współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

 

prof. dr hab. Jan K. Solarz

Długoletni doradca prezesa NBP, BGK, PKO BP, BGŻ. Członek PAN. Wybitny specjalista w zakresie komparatystyki finansów oraz zarządzania ryzykiem finansowym codzienności.

dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN

Wieloletni menedżer w sektorze prywatnym, a także w sektorze bankowym. Specjalista w zakresie stosowania technologii informacyjnej w zarządzaniu, zwłaszcza w instytucjach finansowych oraz wirtualizacji działalności przedsiębiorstw.

dr Elżbieta Klamut

Wieloletni praktyk w zakresie zarządzania finansami w sektorze prywatnym (dyrektor ekonomiczny, główny księgowy), w jednostkach finansów publicznych oraz spółdzielczości.

dr Jarosław Klepacki

Wieloletni menedżer w sektorze finansowym (Domy Maklerskie), specjalista zarządzania ryzykiem inwestycyjnym na rynkach finansowych.

dr Mariusz Sokołek

Wieloletni praktyk w sektorze prywatnym w zakresie zarządzania finansami i rachunkowością oraz opodatkowania przedsiębiorstw.

dr Grażyna Kuś

Praktykujący wybitny specjalista z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, komunikacji i negocjacji handlowych.

dr Maria Błoszczyńska

Długoletni praktyk w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych i indywidualnych.

dr Michał Sztokfisz

Wieloletni praktyk w zakresie bankowości, analiz, zarządzania ryzykiem.

dr Mariusz Wróblewski

Praktykujący wybitny specjalista prawa gospodarczego i cywilnego.

mgr Dorota Nowak

Praktyk z zakresu prowadzenia rachunkowości oraz opodatkowania w sektorze prywatnym prowadzący własną działalność gospodarcza w zakresie w usług finansowo- księgowych.

Dlaczego warto?

 • Podczas studiów zdobędziesz solidną wiedzę ogólnoekonomiczną oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, wspartą odpowiednią wiedzą praktyczną. 
 • W Polsce jest około 2 mln czynnych przedsiębiorstw, a w każdej z nich potrzebny jest specjalista z dziedziny finansów. Zapotrzebowanie na ekspertów w miarę rozwoju tych jednostek będzie więc stale rosło, a co za tym idzie księgowi, doradcy finansowi oraz maklerzy będą coraz intensywniej poszukiwani przez pracodawców. 
 • Studiując na kierunku Finanse i Rachunkowość będziesz mógł brać udział w interesujących konferencjach, organizować studenckie seminaria naukowe, publikować artykuły w specjalnych publikacjach studenckich oraz czynnie działać w kierunkowych kołach naukowych, w ramach, których omawiane są rozwiązania spotykane w praktyce życia gospodarczego. 
 • W trakcie studiów możesz także odbyć różnego rodzaju praktyki, staże w różnych instytucjach poznając od strony praktycznej pracę w wybranym kierunku. Współpraca z różnymi podmiotami gospodarczymi (wykłady gościnne, spotkania) czasami owocuje ofertą pracy zawodowej dla naszych studentów już w trakcie studiów. 
 • Uczelnia uzupełnia profil ogólnoakademicki o elementy praktyki poprzez organizację dokształcających kursów praktycznych z zakresu prowadzenia ewidencji i rozliczania opodatkowania sektora MŚP przy wykorzystaniu systemów komputerowych, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych w jednostkach gospodarczych, a także z umiejętności inwestowania na rynkach finansowych lub kapitałowych i wielu innych.
Partnerzy kierunku
 • Podpisano umowę o współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie w zakresie kształcenia w obszarze audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem w organizacji.

 • Prowadzona jest ciągła współpraca z biurami rachunkowymi np. DFK, Ledgersc, oraz z bankami PKO BP, BOŚ w zakresie:
  • organizacji praktyk zawodowych i staży w obszarze finansów i rachunkowości,
  • doradztwa dotyczącego programu kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość.