Studia I stopnia

Finanse i rachunkowość

Już od 480 zł płatnych w 10 ratach

Studia z zakresu finansów i rachunkowości skierowane są do osób zainteresowanych pracą związaną z obsługą finansową i rozliczaniem firm i przedsiębiorstw, bankowością, obsługą podatkową podmiotów gospodarczych, a także analityką finansową i controllingiem.


Ze względu na dynamiczny rozwój rynku usług finansowych i księgowych, w tym lokowanie w Polsce centrów outsourcingowych obsługujących globalne przedsiębiorstwa, popyt na księgowych, doradców finansowych i podatkowych oraz kontrolerów istotnie wzrasta. Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość charakteryzują się bogatą ofertą zajęć praktycznych, a dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczych umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów.

Specjalizacje

 • Finanse przedsiębiorstw
 • Finanse publiczne
 • Rachunkowość i analiza finansowa
 • Bankowość i doradztwo finansowe
 • Skarbowość
 • Pośrednictwo finansowe – bankowość i ubezpieczenia [NOWOŚĆ!]  [dowiedz się więcej]

Wybitni wykładowcy, praktycy

 • prof. zw. dr hab. Jan D. Śliwa – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, audytu, wieloletni wykładowca UW
 • prof. zw. dr hab. Jan K. Solarz – wybitny specjalista z zakresu bankowości, zarządzania ryzykiem systemowym, wieloletni doradca prezesa NBP, BGK, PKO BP, członek PAN
 • prof. dr hab. Leszek Klank – specjalista z zakresu finansów publicznych
 • dr Elżbieta Klamut – wieloletni praktyk w zakresie finansów i rachunkowości w spółkach kapitałowych, stowarzyszeniach, spółdzielniach
 • dr Jarosław Klepacki – wieloletni praktyk w zakresie doradztwa inwestycyjnego na rynkach kapitałowych
 • dr Mariusz Sokołek – wieloletni praktyk w zakresie rachunkowości, podatków i ubezpieczeń społecznych
 • dr Michał Krajewski – wieloletni praktyk w organach skarbowych z zakresu prawa podatkowego
 • dr Maria Błoszczyńska – wieloletni praktyk z zakresu prawa ubezpieczeniowego
 • dr Michał Sztokfisz – wieloletni praktyk w zakresie bankowości, analiz, zarządzania ryzykiem
 • dr Elżbieta Soszyńska – specjalista z zakresu, statystyki i ekonometrii, wykładowca związany z UW, PAN

Dlaczego warto?

 • Podczas studiów zdobędziesz solidną wiedzę ogólnoekonomiczną oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, wspartą odpowiednią wiedzą praktyczną.

 • Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego posiadają doświadczenie w praktyce gospodarczej: konsultanci Ministerstwa Finansów, prezesi i dyrektorzy banków, dyrektorzy Departamentów Doradztwa Inwestycyjnego, właściciele biur rachunkowych i doradztwa podatkowego oraz znakomici ekonomiści.

 • W Polsce jest około 2 mln czynnych przedsiębiorstw, a w każdej z nich potrzebny jest specjalista z dziedziny finansów. Zapotrzebowanie na ekspertów w miarę rozwoju tych jednostek będzie więc stale rosło, a co za tym idzie księgowi, doradcy finansowi czy maklerzy będą coraz intensywniej poszukiwani przez pracodawców.

 • Studiując na kierunku Finanse i Rachunkowość będziesz mógł brać udział w interesujących konferencjach, organizować studenckie seminaria naukowe, publikować artykuły w monografiach studenckich oraz czynnie działać w kierunkowych kołach naukowych, w ramach których omawiane są rozwiązania spotykane w praktyce życia gospodarczego.

 • Uczelnia uzupełnia profil ogólnoakademicki o elementy praktyki poprzez organizację dokształcających kursów praktycznych z zakresu prowadzenia ewidencji i rozliczania opodatkowania sektora MŚP przy wykorzystaniu systemów komputerowych, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych w jednostkach gospodarczych, a także z umiejętności inwestowania na rynkach finansowych lub kapitałowych i wielu innych.

Partnerzy kierunku

 • Umowa współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie w zakresie kształcenia w obszarze audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem w organizacji.
 • Współpraca z biurami rachunkowymi np. DFK, Ledgersc w zakresie:
  • organizacji praktyk zawodowych i staży w obszarze finansów i rachunkowości,
  • doradztwa dotyczącego programu kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość.