Studia I stopnia

Finanse i rachunkowość

Już od 530 zł miesięcznie!

Studia z zakresu finansów i rachunkowości skierowane są do osób zainteresowanych pracą związaną z obsługą finansową i rozliczaniem działalności przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych, bankowością, obsługą podatkową podmiotów gospodarczych, a także analityką finansową i controllingiem. To kierunek studiów pozwalający młodym ludziom na wszechstronne poznanie zagadnień zarządzania finansami w różnej wielkości jednostkach gospodarczych. Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość dają możliwość ciągłego rozwoju i dobre podstawy do rozpoczęcia pracy zawodowej i do kontynuowania nauki w ramach kształcenia ustawicznego.

 

Ze względu na dynamiczny rozwój rynku usług finansowych i księgowych, w tym lokowanie w Polsce centrów outsourcingowych obsługujących globalne przedsiębiorstwa, popyt na księgowych, doradców finansowych i podatkowych oraz kontrolerów istotnie wzrósł w ostatnich latach. Studia na kierunku Finanse i rachunkowość charakteryzują się bogatą ofertą zajęć praktycznych, a dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczych umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów.

Specjalności
 • Rachunkowość i analiza finansowa
  Specjalność Rachunkowość i analiza finansowa obejmuje przygotowanie do zawodu księgowego, analityka finansowego oraz zarządzającego finansami przedsiębiorstwa. Daje podstawy organizacji działów rachunkowości w organizacjach. Wskazuje narzędzia umożliwiające wspomaganie zarządzania kosztami jednostki gospodarczej oraz podatkami.

 • Finanse przedsiębiorstw
  Specjalność Finanse przedsiębiorstw przygotowuje studentów do zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wzbogaca ich wiedzę o źródłach finansowania działalności i kosztach ich pozyskania i obsługi. Umożliwia zastosowanie w owym zarządzaniu takich narzędzi jak: planowanie finansowe, controlling, ocena projektów inwestycyjnych.

 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem finansowym
  Zapoznaje studentów z zarządzaniem informacją w instytucjach finansowych. Pozwala ocenić ryzyko operacyjne a także finansowe w instytucjach finansowych. Przybliża tajniki zarządzania wspomnianymi ryzykami. Private banking to jeden z elementów, którego poznanie jest niezbędne w pracy bankowca, doradcy finansowego czy pośrednika finansowego.

Dlaczego warto wybrać kierunek Finanse i rachunkowość?

 • Wiedza i doświadczenie
  Podczas studiów zdobędziesz solidną wiedzę ogólnoekonomiczną oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, wspartą odpowiednią wiedzą praktyczną.

 • Praktyczne kursy doszkalające
  Uczelnia uzupełnia profil ogólnoakademicki o elementy praktyki poprzez organizację dokształcających kursów praktycznych z zakresu prowadzenia ewidencji i rozliczania opodatkowania sektora MŚP przy wykorzystaniu systemów komputerowych, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych w jednostkach gospodarczych, a także z umiejętności inwestowania na rynkach finansowych lub kapitałowych i wielu innych.

 • Praktyki i staże
  W trakcie studiów możesz także odbyć różnego rodzaju praktyki, staże w różnych instytucjach poznając od strony praktycznej pracę w wybranym kierunku. Współpraca z różnymi podmiotami gospodarczymi (wykłady gościnne, spotkania) czasami owocuje ofertą pracy zawodowej dla naszych studentów już w trakcie studiów. Studiując na kierunku Finanse i Rachunkowość będziesz mógł brać udział w interesujących konferencjach, organizować studenckie seminaria naukowe, publikować artykuły w specjalnych publikacjach studenckich oraz czynnie działać w kierunkowych kołach naukowych, w ramach, których omawiane są rozwiązania spotykane w praktyce życia gospodarczego.


 • Pewna przyszłość
  W Polsce jest około 2 mln czynnych przedsiębiorstw, a w każdej z nich potrzebny jest specjalista z dziedziny finansów. Zapotrzebowanie na ekspertów w miarę rozwoju tych jednostek będzie więc stale rosło, a co za tym idzie księgowi, doradcy finansowi oraz maklerzy będą coraz intensywniej poszukiwani przez pracodawców. Wiedza zdobyta podczas studiów na kierunku Finanse i rachunkowość da Ci gruntowne podstawy do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej lub zatrudnienia w biurach rachunkowych, firmach audytorskich, administracji, doradztwie gospodarczym czy w bankowości.

Wykładowcy

Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego posiadają przede wszystkim doświadczenie w praktyce gospodarczej. Są to konsultanci Ministerstwa Finansów, prezesi i dyrektorzy banków, dyrektorzy Departamentów Doradztwa Inwestycyjnego, właściciele biur rachunkowych i doradztwa podatkowego oraz znakomici ekonomiści. W ramach zajęć dodatkowych odbywają się seminaria, spotkania oraz warsztaty organizowane we współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

 

 • prof. dr hab. Jan K. Solarz – długoletni doradca prezesa NBP, BGK, PKO BP, BGŻ. Członek PAN. Wybitny specjalista w zakresie komparatystyki finansów oraz zarządzania ryzykiem finansowym codzienności >>
 • dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN – wieloletni menedżer w sektorze prywatnym, a także w sektorze bankowym. Specjalista w zakresie stosowania technologii informacyjnej w zarządzaniu, zwłaszcza w instytucjach finansowych oraz wirtualizacji działalności przedsiębiorstw >>
 • dr Elżbieta Klamut – wieloletni praktyk w zakresie zarządzania finansami w sektorze prywatnym (dyrektor ekonomiczny, główny księgowy), w jednostkach finansów publicznych oraz spółdzielczości >> 
 • dr Jarosław Klepacki – menedżer w sektorze finansowym, specjalista zarządzania ryzykiem inwestycyjnym na rynkach finansowych >>
 • dr Mariusz Sokołek – wieloletni praktyk w sektorze prywatnym (finanse i rachunkowość oraz opodatkowanie przedsiębiorstw) >>
 • dr Grażyna Kuś – praktykująca, wybitna specjalistka z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, komunikacji i negocjacji handlowych >>
 • dr Maria Błoszczyńska – długoletni praktyk w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych i indywidualnych >>
 • dr Hubert Gąsiński – wieloletni praktyk w zakresie bankowości, analiz, zarządzania ryzykiem
 • dr Mariusz Wróblewski – praktykujący wybitny specjalista prawa gospodarczego i cywilnego
 • mgr Dorota Nowak – praktyk z zakresu prowadzenia rachunkowości oraz opodatkowania w sektorze prywatnym, prowadząca własną działalność gospodarcza w zakresie w usług finansowo-księgowych.
Partnerzy kierunku
 • Podpisano umowę o współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie w zakresie kształcenia w obszarze audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem w organizacji.

 • Prowadzona jest ciągła współpraca z biurami rachunkowymi np. DFK, Ledgersc, oraz z bankami PKO BP, BOŚ w zakresie:
  • organizacji praktyk zawodowych i staży w obszarze finansów i rachunkowości,
  • doradztwa dotyczącego programu kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość.