Studia I stopnia

Finanse i rachunkowość

Już od 500 zł miesięcznie!

Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy we wszelkiego rodzaju firmach handlowych i usługowych, w bankach, zakładach ubezpieczeń i instytucjach finansowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach doradczych i audytorskich, biurach maklerskich, a także do pełnienia funkcji kierowniczych w działach księgowości, ekonomicznych, rachunkowości zarządczej i controllingu oraz z powodzeniem może prowadzić własną działalność gospodarczą w wybranej branży.

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość możesz zostać, m.in.:

  • analitykiem finansowym/inwestycyjnym,
  • doradcą finansowym,
  • księgowym,
  • pracownikiem banku,
  • pośrednikiem finansowym,
  • maklerem giełdowym,
  • specjalistą ds. podatków

Absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na profilu „Rachunkowość i finanse w Zarządzaniu”.