Studia I stopnia

Finanse i rachunkowość

Już od 530 zł miesięcznie!

Jako absolwent będziesz wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające Ci podjęcie pracy we wszelkiego rodzaju firmach handlowych i usługowych, w bankach, zakładach ubezpieczeń i instytucjach finansowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach doradczych i audytorskich oraz biurach maklerskich. Będziesz mógł także pełnić funkcje kierownicze w działach księgowości, ekonomicznych, rachunkowości zarządczej i controllingu oraz z powodzeniem prowadzić własną działalność gospodarczą w wybranej branży.

 

Po ukończeniu studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość możesz zostać m.in.:

  • analitykiem finansowym/inwestycyjnym,
  • doradcą finansowym,
  • księgowym,
  • pracownikiem banku,
  • pośrednikiem finansowym,
  • maklerem giełdowym,
  • specjalistą ds. podatków,
  • doradcą inwestycyjnym.

 

Kontynuowanie nauki

Absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia w ramach odrębnej ścieżki kształcenia Finanse i rachunkowość na kierunku Zarządzanie.