Studia I stopnia

Filologia

Już od 570 zł miesięcznie!

Wybrane przedmioty

Moduły specjalizacyjne:

 • Specjalizacja: nauczycielska
  • Psychopedagogiczne podstawy nauczania języka angielskiego
  • Metodyka nauczania języka angielskiego
  • Dydaktyka języka angielskiego
  • Prawo oświatowe
 • Specjalizacja: translatoryka
  • Techniczne podstawy tłumaczeń
  • Warsztaty tłumaczeniowe
  • Tłumaczenie konsekutywne
  • Tłumaczenie pisemne
  • Tłumaczenie tekstów specjalistycznych
 • Specjalizacja: komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie
  • Socjolingwistyczne aspekty reklamy
  • Komunikacja międzykulturowa
  • Teorie komunikacji w perspektywie ekolingwistycznej
  • Pragmalingwistyczna analiza reklamy
  • Practical communication skills