Studia I stopnia

Filologia

Już od 470 zł miesięcznie!

Istotnymi dla absolwentów kierunku „filologia” kompetencjami są zdolności interpersonalne. Generalnie w ramach otrzymanego kształcenia, a potem zawodu wpisane są częste kontakty z ludźmi, dlatego od absolwenta kierunku „filologia” oczekuje się wysokiej kultury osobistej, umiejętności jasnego formułowania myśli, otwartości i komunikatywności w stosunkach międzyludzkich. Specyfika zawodu wymaga szeroko rozwiniętych umiejętności analitycznych i sprawnego myślenia logicznego podczas wykonywania tłumaczeń oraz w ramach komunikacji w zróżnicowanych kulturowo strukturach organizacji.

Studenci kierunku Filologia w trakcie toku kształcenia uczestniczą w interaktywnych wykładach, konwersatoriach i ćwiczeniach, na których analizowane są studia przypadków oraz zajęciach laboratoryjnych. Osoby zainteresowane rozwijaniem pasji naukowo – zawodowych mogą uczestniczyć w realizowanych grupowych i indywidulanych projektach badawcze mające na celu rozwiązanie wybranych problemów filologicznych.

 

Obszar kształcenia kierunkowego i specjalnościowego

 • PNJA - Integrated Skills
 • PNJA - Pronunciation
 • PNJA - Practical Grammar
 • PNJA - Writing
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Historia języka angielskiego
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Literatura angielska (British literature)
 • Literatura amerykańska (American literature)
 • Analiza tekstu literackiego
 • Kultura brytyjska
 • Kultura amerykańska
 • Historia Wielkiej Brytanii
 • Historia USA
 • Gramatyka opisowa
 • Wstęp do przekładu
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Proseminarium

 

Obszary zajęć specjalizacyjnych (w zależności od wyboru specjalizacji)

 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie:

Socjolingwistyczne aspekty reklamy, Pragmalingwistyczna analiza reklamy, Wprowadzenie do teorii komunikacji, Business English, Practical Communication Skills.

 • Translatoryka:

Tłumaczenie konsekutywne, Tłumaczenie pisemne, Narzędzia informatyczne w pracy tłumacza, Problematyka przekładu specjalistycznego.

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.