Studia I stopnia

Filologia

Już od 530 zł miesięcznie!

Wybrane przedmioty

 • Historia literatury angielskiej
 • Historia literatury amerykańskiej
 • Historia Anglii i USA
 • Historia języka angielskiego
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Gramatyka opisowa

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.

Moduły specjalizacyjne

Specjalizacja: tłumaczeniowa

 • Techniczne podstawy tłumaczeń
 • Warsztaty tłumaczeniowe
 • Tłumaczenie konsekutywne
 • Tłumaczenie pisemne
 • Tłumaczenie tekstów specjalistycznych
 • Narzędzia informatyczne w pracy tłumacza

 

Specjalizacja: komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie

 • Socjolingwistyczne aspekty reklamy
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Teorie komunikacji w perspektywie ekolingwistycznej
 • Pragmalingwistyczna analiza reklamy
 • Practical Communication Skills

 

Dla specjalizacji nauczycielskiej: moduł przedmiotów praktycznie przygotowujących do zawodu, zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym, w tym podstawy psychopedagogiki, psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyka nauczania języka angielskiego, emisja głosu, prawo oświatowe.

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.