Studia I stopnia

Filologia angielska

Już od 470 zł płatnych w 10 ratach

Ze względu na globalne znaczenie języka angielskiego i rozwój instytucji współpracy międzynarodowej studia anglistyczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Uczelnia oferuje w tym zakresie gruntowne wykształcenie filologiczne, które oprócz biegłej znajomości dwóch języków obcych, obejmuje teoretyczne przygotowanie językoznawcze, literaturoznawczekulturoznawcze oraz zaawansowaną wiedzę o historii krajów anglojęzycznych.


Program skonstruowany według nowoczesnych standardów stwarza możliwość zdobycia praktycznych umiejętności wykraczających poza tradycyjne granice filologii (np.: język biznesu, język reklamy, redagowanie przekazów medialnych, tłumaczenie dokumentów). Zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego odbywają się w wymiarze 10 godzin tygodniowo – studia stacjonarne i 8 godzin – studia zaoczne.

Specjalizacje

 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie (Intercultural Communication in Business and Advertising) - NOWOŚĆ
 • Nauczycielska
 • Tłumaczeniowa
 • Kulturoznawczo-literaturoznawcza
 • Komunikacja w środowisku europejskim - NOWOŚĆ, specjalizacja unikalna w skali kraju!*

  *Zajęcia specjalizacyjne na kierunku Filologia angielska rozpoczynają się na II roku. Wyjątkami są specjalizacje: Lingwistyka stosowana i Komunikacja w środowisku europejskim, na których zajęcia specjalizacyjne rozpoczynają się już od pierwszego roku.

Wybitni wykładowcy, praktycy

 • prof. zw. dr hab. Franciszek Grucza
 • prof. zw. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski
 • prof. zw. dr hab. Aleksander Szwedek
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Zybert
 • dr hab. Magdalena Bator, prof. SAN
 • dr hab. J. Semrau, prof. SAN
 • dr hab. Tadeusz Zabrocki, prof. SAN
 • dr hab. Agnieszka Stępkowska, prof. SAN 

Dodatkowo ze studentami spotykają się:

 • prof. Gabriel Packard, Cornell University, USA, „creative writing”
 • dr Philip Durkin, Oxford English Dictionary, Oxford University Press, naczelny etymolog OUP
 • Lisa Helling, radca Ambasady USA w Warszawie
 • prof. Leonard Baldyga, Fletcher School of Diplomacy and Political Science, Taft University, USA, były dyplomata amerykańskiej agencji informacyjnej
 • dr Richard Dance, Uniwersytet Cambridge, W. Brytania, wybitny znawca średniowiecznego słownictwa angielskiego i średnioangielskiej geografii lingwistycznej
 • prof. Paul Szarmach, dyrektor Medieval Academy of America w Bostonie, wybitny mediewista
 • prof. Cathryn Allan, Universytet Londyński, specjalistka w zakresie semantyki języka angielskiego

Dlaczego warto?

 • Na studentów filologii czeka dwanaście specjalistycznych sal dydaktycznych, w tym multimedialna pracownia językowa z tablicą interaktywną oraz dwa laboratoria językowe.

 • Tylko u nas masz możliwość wyboru nauczanego akcentu – brytyjskiego lub amerykańskiego.

 • Ścisła współpraca z Clark University z USA daje możliwość spotkań z wybitnymi amerykańskimi specjalistami z dziedziny profesjonalnej komunikacji, a w późniejszym czasie kontynuacji nauki (studia II stopnia) na elitarnych studiach polsko-amerykańskich kończących się uzyskaniem dwóch dyplomów: magistra filologii angielskiej i amerykańskiego dyplomu Master of Science in Professional Communication.

 • Potwierdzeniem jakości kształcenia i siły naukowej kierunku Filologia angielska jest przyznanie w październiku 2011 roku przez MNiSW uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.