Studia I stopnia

Filologia

Już od 470 zł miesięcznie!

 Nasi absolwenci kierunku Filologia znajdują zatrudnienie w:

  • międzynarodowym środowisku biznesowym
  • organizacjach państwowych i pozarządowych
  • agencjach reklamowych i PR
  • wydawnictwach
  • biurach tłumaczeń
  • przy produkcji telewizyjnej i filmowej
  • w turystyce i sektorach usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych

 

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Filologia.

 

Zajęcia w bloku ‘Praktyczna znajomość języka angielskiego’ doprowadzają studentów do poziomu odpowiadającego C1 (studia I stopnia) i C2 (studia II stopnia) w skali ESOKJ, przygotowując do certyfikatów, odpowiednio Cambridge Advanced (CAE) i Cambridge Proficiency (CPE).

 

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe odbywają się:

  • w agencjach reklamowych i PRowych, przedsiębiorstwach
  • korporacjach (specjalizacja komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie)
  • w biurach tłumaczeń (specjalizacja tłumaczeniowa)