Studia I stopnia

Filologia

Już od 570 zł miesięcznie!

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe odbywają się:

  • w szkołach (specjalizacja nauczycielska),
  • w agencjach reklamowych i PRowych, przedsiębiorstwach,
  • korporacjach (specjalizacja komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie),
  • w biurach tłumaczeń (specjalizacja tłumaczeniowa).

 

Specjalizacja nauczycielska - dyplom uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na wszystkich etapach edukacji.

 

Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w:

  • szkolnictwie,
  • biznesie,
  • instytucjach międzynarodowych w kraju i zagranicą.

Kontynuacja nauki

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na:

  • kierunku Filologia,
  • elitarnych, interdyscyplinarnych studiach polsko-amerykańskich, realizowanych we współpracy z Clark University (USA): Filologia + Master of Science in Professional Communication.