Studia I stopnia

Filologia

Już od 470 zł miesięcznie!

Wszechstronność kierunku Filologia sprawia, że absolwent może znaleźć zatrudnienie w charakterze tłumacza, specjalisty, konsultanta bądź doradcy, zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych organizacjach, a w szczególności:

  • międzynarodowym środowisku biznesowym
  • organizacjach państwowych i pozarządowych
  • agencjach reklamowych i PR
  • wydawnictwach
  • biurach tłumaczeń
  • przy produkcji telewizyjnej i filmowej
  • w turystyce i sektorach usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych

Absolwenci kierunku „filologia” posiadają kompetencje komunikacyjne umożliwiające popularyzację języków obcych i dbałość o poprawność językową oraz dziedzictwo kulturowe kraju języka studiowanej specjalności. Mają także umiejętności nawiązywania kontaktów oraz planowania, organizowania pracy samodzielnej oraz w zespole. Absolwenci są również przygotowani do pracy w warunkach niepewności i ryzyka, różnic kulturowych oraz rosnącego umiędzynarodowienia.

Koncepcja kształcenia otwiera również studenta na dalszą edukację odpowiednio na studiach II stopnia oraz na studiach doktorskich, a także znajduje szeroką ofertę studiów podyplomowych oferowanych przez Filię Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

W ramach studiów II stopnia studenci kierunku „filologia” mają do wyboru dobrze osadzone w potrzebach rynku pracy specjalizacje:

  • Translatoryka
  • Komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie