Studia I stopnia

Filologia

Już od 530 zł miesięcznie!

 Nasi absolwenci kierunku Filologia znajdują zatrudnienie w:

  • międzynarodowym środowisku biznesowym,
  • organizacjach państwowych i pozarządowych,
  • agencjach reklamowych i PR,
  • wydawnictwach,
  • biurach tłumaczeń,
  • przy produkcji telewizyjnej i filmowej,
  • w turystyce i sektorach usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych.

 

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Filologia lub elitarnych, interdyscyplinarnych studiach polsko-amerykańskich, realizowanych we współpracy z Clark University (USA): Filologia + Master of Science in Communication.

 

Specjalizacja nauczycielska jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w zakresie przygotowania absolwentów z podstaw nauczania języków obcych. Absolwentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2020/2021 i później obowiązują przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – załącznik nr 1 (Dz.U. 2019 poz. 1450). Zgodnie z przepisami studenci, którzy ukończą pięcioletni cykl kształcenia (w ramach studiów I i II stopnia), na specjalizacji nauczanie języka obcego na studiach I stopnia i specjalizacji nauczycielskiej na studiach II stopnia, będą posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu, nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciela praktycznej nauki zawodu i nauczyciela prowadzącego zajęcia w szkołach podstawowych (bez edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III) i szkołach ponadpodstawowych.

Zajęcia w bloku ‘Praktyczna znajomość języka angielskiego’ doprowadzają studentów do poziomu odpowiadającego C1 (studia I stopnia) i C2 (studia II stopnia) w skali ESOKJ, przygotowując do certyfikatów, odpowiednio Cambridge Advanced (CAE) i Cambridge Proficiency (CPE).

 

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe odbywają się:

  • w agencjach reklamowych i PRowych, przedsiębiorstwach,
  • korporacjach (specjalizacja komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie),
  • w biurach tłumaczeń (specjalizacja tłumaczeniowa).