Studia I stopnia

Filologia

Już od 570 zł miesięcznie!

 Nasi absolwenci kierunku Filologia znajdują zatrudnienie w:

 • międzynarodowym środowisku biznesowym,
 • organizacjach państwowych i pozarządowych,
 • instytucjach edukacyjnych – dyplom specjalizacji nauczycielskiej uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela języka na wszystkich etapach edukacji,
 • agencjach reklamowych,
 • domach mediowych,
 • wydawnictwa,
 • biura tłumaczeń,
 • mediach,
 • rozrywce,
 • przy produkcji telewizyjnej i filmowej,
 • w turystyce i sektorach usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych.

 

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe odbywają się:

 • w szkołach (specjalizacja nauczycielska),
 • w agencjach reklamowych i PRowych, przedsiębiorstwach,
 • korporacjach (specjalizacja komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie),
 • w biurach tłumaczeń (specjalizacja tłumaczeniowa).

Kontynuacja nauki

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na:

 • kierunku Filologia,
 • elitarnych, interdyscyplinarnych studiach polsko-amerykańskich, realizowanych we współpracy z Clark University (USA): Filologia + Master of Science in Professional Communication.