Studia I stopnia

Filologia angielska

Już od 470 zł płatnych w 10 ratach

Dzięki praktycznemu walorowi naszych studiów kształcimy specjalistów przygotowanych do pracy w zawodach:

  • tłumacza w dziedzinie tłumaczenia zarówno ustnego, jak i przekładu literackiego
  • redaktora w wydawnictwach obcojęzycznych
  • międzynarodowych agencjach interaktywnych i reklamowych
  • nauczyciela języków obcych.

Kontynuacja nauki

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na:

  • kierunku Filologia Angielska
  • elitarnych, interdyscyplinarnych studiach polsko-amerykańskich, realizowanych we współpracy z Clark University (USA): Filologia angielska + Master of Science in Professional Communication.