Studia I stopnia

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Już od 720 zł miesięcznie!

Wybrane przedmioty

SPECJALIZACJA:  Reżysersko - operatorska 

 

ROK I

 1. Warsztat operatorski / Technika zdjęciowa i sprzęt operatorski
 2. Realizacja filmu dokumentalnego / Nowoczesne narracje w realizacji reportażu
 3. Montaż
 4. Fotografia  
 5. Podstawy inscenizacji filmowej
 6. Elementarne zadania aktorskie  / Aktor na planie zdjęciowym
 7. Wstęp do dramaturgii i scenopisarstwa
 8. Ekonomiczne aspekty produkcji filmowej i telewizyjnej / Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 9. Propedeutyka wiedzy o filmie
 10. Historia kultury i sztuki
 11. Historia filmu
 12. Technologie informacyjne / Informatyka w produkcji filmowej
 13. Etyka / Filozofia z elementami estetyki
 14. Organizacja i zarządzanie instytucją kultury / Elementy wiedzy menedżerskiej w świecie filmu
 15. Marketing w kulturze/ PR w kulturze multimedialnej

 

ROK II

 1. Reżyseria filmu fabularnego
 2. Reżyseria filmu dokumentalnego
 3. Sztuka operatorska
 4. Małe formy filmowe – teledysk
 5. Małe formy filmowe - film reklamowy
 6. Montaż II
 7. Scenografia
 8. Fotografia artystyczna / Fotografia reportażowa
 9. Produkcja telewizyjno-filmowa
 10. Prawa autorskie i prawa pokrewne
 11. Komunikacja w produkcji filmowej i w filmie / Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów na planie

 

ROK III

 1. Realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego
 2. Ingerencja twórcza w obrazie / Kolor i światło - medialny środek wyrazu
 3. Dramaturgia filmu - scenariusz  / Współczesna narracja filmowa
 4. Kostiumografia
 5. Charakteryzacja
 6. Reżyseria radiowa
 7. Reżyseria teatralna
 8. Reżyseria audycji telewizyjnych
 9. Technika dźwięku w filmie i tv
 10. Muzyka w filmie
 11. Współpraca operatora z reżyserem

 

 UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.