Studia I stopnia

Film i sztuki audiowizualne *

Już od 790 zł płatnych w 10 ratach

Wybrane przedmioty

I rok WSPÓLNY (AKTORSTWO, REŻ-OP, PRODUKCJA)

 1. Podstawy inscenizacji
 2. Elementarne zadania aktorskie
 3. Trening improwizacji aktorskiej
 4. Dramaturgia i scenopisarstwo
 5. Warsztat operatorski
 6. Realizacja filmu dokumentalnego
 7. Fotografia
 8. Montaż
 9. Historia filmu
 10. Technika i technologia produkcji filmowo–telewizyjnej
 11. Prawo autorskie i prawa pokrewne (II semestr)
 12. Technologia informacyjna
 13. Język obcy

 

II rok AKTORSTWO – zajęcia kierunkowo-specjalistyczne

 1. Artykulacja
 2. Dykcja
 3. Impostacja głosu
 4. Umuzykalnienie
 5. Rytmika i taniec
 6. Plastyka ruchu (Pantomima)
 7. Kaskaderka, akrobatyka, walki
 8. Przygotowanie do castingów (pierwsze zajęcia w miesiącu)
 9. Improwizacja aktorska
 10. Praca aktora nad sobą

 

III rok AKTORSTWO – zajęcia kierunkowo-specjalistyczne

 1. Impostacja głosu i śpiew
 2. Czytanie lektorskie przed mikrofonem (I semestr)
 3. Wiersz (II semestr)
 4. Stand-up (II semestr)
 5. Promocja własna – portfolio aktorskie, agencje, castingi itp. (II semestr)
 6. Sceny dialogowe
 7. Estrada i kabaret (I semestr)
 8. Style ruchu scenicznego
 9. Historia kultury i sztuki
 10. Charakteryzacja (I semestr)
 11. Kostiumografia (II semestr)
 12. Praca nad rolą (I semestr)
 13. Przygotowanie roli dyplomowej (II semestr)

 

II rok REŻ-OP (reżyseria / operatorka) – zajęcia kierunkowo-specjalistyczne

 1. Reżyseria filmu fabularnego
 2. Małe formy filmowe (I semestr)
 3. Sztuka operatorska
 4. Scenariopisarstwo
 5. Scenografia
 6. Muzyka
 7. Montaż II
 8. Reżyseria filmu dokumentalnego
 9. Produkcja telewizyjno- filmowa
 10. Reżyseria filmu reklamowego (II semestr)
 11. Historia filmu II
 12. Fotografia II
 13. Improwizacja aktorska
 14. Praca aktora nad sobą

 

III rok REŻ– OP (reżyseria / operatorka) – zajęcia kierunkowo-specjalistyczne

 1. Reżyseria radiowa
 2. Dźwięk (ścieżka dźwiękowa)
 3. Teorie filmowe
 4. Reżyseria filmu dyplomowego (fabuła, dokument, animowany, Tv, mała forma filmowa)
 5. Post produkcja – montaż, zgranie, efekty specjalne, compositing, grading, conforming
 6. Historia kultury i sztuki
 7. Organizacja i ekonomika kinematografii i telewizji (I semestr)
 8. Prawo mediów i działalności artystycznej (I semestr)
 9. Prawo autorskie i prawa pokrewne (II semestr)
 10. Sceny dialogowe
 11. Estrada i kabaret (I semestr)
 12. Praca nad rolą (I semestr)
 13. Style ruchu scenicznego
 14. Estrada i kabaret (I semestr)
 15. Charakteryzacja (I semestr)
 16. Kostiumografia (II semestr)II rok PRODUKCJA – zajęcia kierunkowo-specjalistyczne

 1. Ekonomia
 2. Nauka o organizacji
 3. Zarządzanie projektami
 4. Aplikacje do PISF (II semestr)
 5. Finansowe aspekty produkcji telewizyjno – filmowej
 6. Produkcja telewizyjno – filmowa
 7. Film reklamowy (II semestr)
 8. Film dokumentalny
 9. Historia filmu II
 10. Fotografia II

III rok PRODUKCJA – zajęcia kierunkowo-specjalistyczne

 1. Media, informacja i komunikowanie
 2. Marketing i badania marketingowe
 3. Organizacja i ekonomika kinematografii i telewizji
 4. Prawo mediów i działalności artystycznej (I semestr)
 5. Prawo autorskie i prawa pokrewne (II semestr)
 6. Historia kultury i sztuki
 7. Post produkcja
 8. Produkcja filmu dyplomowego

 

Program studiów może ulec nieznacznej modyfikacji.