Studia I stopnia

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Już od 850 zł miesięcznie!

Wybrane przedmioty

I rok WSPÓLNY
(AKTORSTWO, REŻYSERIA, SZTUKA OPERATORSKA, PRODUKCJA)

 1. Podstawy inscenizacji
 2. Elementarne zadania aktorskie
 3. Trening improwizacji aktorskiej
 4. Dramaturgia i scenopisarstwo
 5. Warsztat operatorski
 6. Realizacja filmu dokumentalnego
 7. Fotografia
 8. Montaż
 9. Historia filmu
 10. Organizacja produkcji
 11. Historia kultury i sztuki
 12. Technologie informacyjne
 13. Angielski w światowej kulturze filmowej

 

II rok AKTORSTWO
Zajęcia kierunkowo-specjalistyczne

 1. Artykulacja
 2. Dykcja
 3. Impostacja głosu i śpiew
 4. Umuzykalnienie
 5. Techniki mowy
 6. Świadomość ciała aktora - plastyka ruchu (rytmika i taniec)
 7. Plastyka ruchu (Pantomima)
 8. Kaskaderka, akrobatyka, walki
 9. Przygotowanie do castingów (pierwsze zajęcia w miesiącu)
 10. Improwizacja aktorska
 11. Praca aktora nad sobą
 12. Prawa autorskie i prawa pokrewne
 13. Praca z aktorem
 14. Zdjęcia aktorskie przed kamerą

 

III rok AKTORSTWO
Zajęcia kierunkowo-specjalistyczne

 1. Impostacja głosu i śpiew
 2. Czytanie lektorskie przed mikrofonem (I semestr)
 3. Wiersz i proza (II semestr)
 4. Promocja własna – portfolio aktorskie, agencje, castingi itp. (II semestr)
 5. Sceny aktorskie
 6. Estrada i kabaret (I semestr)
 7. Style ruchu scenicznego
 8. Historia kultury i sztuki
 9. Charakteryzacja i kostiumografia (I semestr)
 10. Praca nad rolą (I semestr)
 11. Przygotowanie roli dyplomowej (II semestr)

 

II rok REŻ-OP (reżyseria / operatorka)
Zajęcia kierunkowo-specjalistyczne

 1. Reżyseria filmu fabularnego
 2. Małe formy filmowe (film reklamowy, teledysk)
 3. Sztuka operatorska
 4. Scenografia
 5. Muzyka w filmie
 6. Montaż II
 7. Reżyseria filmu dokumentalnego
 8. Produkcja telewizyjna i filmowa
 9. Historia filmu 
 10. Fotografia artystyczna
 11. Improwizacja aktorska
 12. Praca z aktorem
 13. Angielski w światowej kulturze filmowej

 

III rok REŻ– OP (reżyseria / operatorka)
Zajęcia kierunkowo-specjalistyczne

 1. Reżyseria radiowa
 2. Dźwięk (ścieżka dźwiękowa)
 3. Teorie filmowe
 4. Reżyseria filmu dyplomowego (fabuła, dokument, animowany, Tv, mała forma filmowa)
 5. Post produkcja – montaż, zgranie, efekty specjalne, compositing, grading, conforming
 6. Historia kultury i sztuki
 7. Organizacja i ekonomika kinematografii i telewizji (I semestr)
 8. Prawo mediów i działalności artystycznej (I semestr)
 9. Prawo autorskie i prawa pokrewne (II semestr)
 10. Sceny dialogowe
 11. Estrada i kabaret (I semestr)
 12. Praca nad rolą (I semestr)
 13. Style ruchu scenicznego
 14. Estrada i kabaret (I semestr)
 15. Charakteryzacja (I semestr)
 16. Kostiumografia (II semestr)II rok PRODUKCJA
Zajęcia kierunkowo-specjalistyczne

 1. Ekonomia
 2. Nauka o organizacji
 3. Zarządzanie projektami
 4. Aplikacje do PISF (II semestr)
 5. Finansowe aspekty produkcji telewizyjno – filmowej
 6. Produkcja telewizyjno – filmowa
 7. Film reklamowy (II semestr)
 8. Film dokumentalny
 9. Historia filmu II
 10. Fotografia II

III rok PRODUKCJA
Zajęcia kierunkowo-specjalistyczne

 1. Media, informacja i komunikowanie
 2. Marketing i badania marketingowe
 3. Organizacja i ekonomika kinematografii i telewizji
 4. Prawo mediów i działalności artystycznej (I semestr)
 5. Prawo autorskie i prawa pokrewne (II semestr)
 6. Historia kultury i sztuki
 7. Post produkcja
 8. Produkcja filmu dyplomowego