Studia I stopnia

Film i sztuki audiowizualne *

Już od 790 zł płatnych w 10 ratach

Absolwent tego kierunku zdobywa wiedzę i kompetencje do pracy w kinematografii, telewizji, instytucjach artystycznych (domach kultury, biurach organizacji imprez, teatrach, itp.), agencjach reklamowych oraz domach produkcyjnych i mediowych.


Zdobyta wiedza pozwala znaleźć pracę:

  • w profesjonalnych produkcjach filmowych, programach telewizyjnych, reklamach, teledyskach, klipach, dokumentach, reportażach, na stanowisku reżysera, drugiego reżysera i asystenta reżysera, producenta, kierownika produkcji, kierownika planu i ich asystentów, operatora obrazu, operatora kamery, reżysera światła oraz w charakterze aktora w różnych gatunkach filmowo – telewizyjnych i w reklamie.
  • w instytucjach artystycznych, kinematografii i telewizji, na stanowiskach kierowniczych i programowych, w agencjach reklamowych i domach produkcyjnych na stanowiskach szefów produkcji, producentów, reżyserów i operatorów itd.