Studia I stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Już od 460 zł miesięcznie!

Wybrane przedmioty

 • Przedmioty ogólnouczelniane

  • Język obcy – j.angielski, j.niemiecki
  • Filozofia
  • Psychologia / Socjologia
  • Przedsiębiorczość
  • Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej
  • Technologie informacyjne / Cyfrowe kompetencje w nauce i pracy
  • Wiedza o kulturze / Wiedza o sztuce
  • Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne)

   

 • Przedmioty podstawowe i kierunkowe

  • Nauka o komunikowaniu
  • Stylistyka i kultura języka
  • Etyka dziennikarska
  • Gatunki dziennikarskie
  • Polski System Medialny (Media w Polsce)
  • Systemy medialne na świecie
  • Historia mediów
  • Prawo prasowe i medialne
  • Komunikowanie polityczne
  • Tabloidyzacja mediów
  • Public relations
  • Popkultura i celebryci
  • Opinia publiczna
  • Rynek mediów
  • Źródła informacji dla dziennikarzy
  • Warsztaty dziennikarskie prasowe
  • Warsztaty dziennikarskie radiowe
  • Warsztaty dziennikarskie telewizyjne
  • Warsztaty dziennikarskie fotograficzne
  • Warsztaty marketingu i PR w mediach społecznościowych
  • Język nowych mediów

   

 • Przedmioty do wyboru

  • Podstawy marketingu politycznego / Kreowanie wizerunku
  • Specyfika mediów online / Propaganda w mediach
  • Reklama w mediach / Agencje prasowe i praca z serwisem informacyjnym
  • Coaching i mentoring / Marketing
  • Media lokalne i środowiskowe / Socjologia kultury i mediów
  • Autoprezentacja / Techniki perswazji i manipulacji

   

 • Specjalność Dziennikarstwo

  • Podstawy montażu telewizyjnego
  • Przygotowanie do pracy reportera telewizyjnego w nowych mediach
  • Podstawy montażu radiowego
  • Przygotowanie do pracy reportera radiowego
  • Zarządzanie redakcją prasową
  • Formy prasowe w Internecie
  • Fotografia w mediach
  • Edycja fotografii dla dziennikarza
  • Formy telewizyjne
  • Formy radiowe
  • Wstęp do kreatywnego pisania
  • Techniki dziennikarskie w nowych mediach

   

 • Specjalność Marketing medialny i PR

  • Komunikacja wewnętrzna
  • Komunikacja zewnętrzna
  • Projektowanie przedsięwzięcia medialnego
  • Projektowanie kampanii marketingowej
  • Media relations
  • Social media w komunikacji medialnej
  • Laboratorium PR
  • Strategie komunikowania kryzysowego
  • Komunikacja biznesowa i instytucjonalna
  • Planowanie kampanii online
  • Marketing w sferze cyfrowej
  • Podstawy designu w mediach

   

  Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa

  Praktyki zawodowe

   
  UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.