Studia I stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Już od 460 zł miesięcznie!

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: studia stacjonarne - 40 miejsc, studia niestacjonarne - 90 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Adam Kruk, akruk@san.edu.pl  
Opiekun praktyk: dr hab. Karol Chylak, prof. SAN, kchylak@san.edu.pl 

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

  • formularz rekrutacyjny
  • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia
  • 1 zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość)
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
  • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych (opłata rejestracyjna + wpisowe + legitymacja studencka)